×

Een berichtje 1
2

VvE Escamp - financieel overzicht in plaatjes

Deze site gebruikt Javascript. Als je geen grafieken ziet, kun je hier kijken als je Javascript wilt aanzetten. Of, als je dat niet wilt, of als dat ook niet werkt (de site werkt niet op Internet Explorer) kijk dan hier voor een adfruk van de website.

Op deze site staan grafieken die gemaakt zijn op basis van de jaarstukken van de VVE Excamp. Wellicht vindt u het, net als ik, makkelijker om inzicht te krijgen op basis van grafiekjes, dan op basis van getallen.

Bedragen zijn meestal weergegeven in duinzenden: 100k betekent €100,000 (honderdduizend euro).
Als je op de grafieken klikt, krijg je de cijfers bij de grafiek.

Totaal van de begroting en de realisatie per jaar

In deze grafiek zie je het totaal van wat er per jaar begroot was/is en wat er ook echt uitgegeven is.

Verdeling in posten

Hieronder zie je de verdeling van het geld over de kostenposten voor:
De grootte van de vakken komt overeen met de hoeveelheid geld. Dus groot vak is veel geld, kleiner vak is minder geld.

De begroting is verdeeld in een aantal hoofdposten, die zie je in eerste instantie hieronder als vakken weergegeven. Elke hoofdpost is weer onderverdeeld in kostenposten. Klik in de grafiek op een vak van een hoofdpost, om vakken van de onderliggende kostenposten te zien. Klik daarna op een vak van zo'n onderliggende kostenposten om daar informatie van te zien.

Je kunt hier zien welke van de posten het zwaarst/minst zwaar op het budget drukken.

De begroting en de realisatie per jaar, per post

Selectreer in de lijst hieronder 'hoofdposten' voor de grafieken van wat per jaar per hoofdpost is begroot en uitgegeven, of selecteer één van de hoofdposten uit de lijstom de grafieken te zien van alle kostenposten die onder die geselecteerde hoofdpost vallen.

Je kunt hier per kostenpost (dus in behoorlijk detail) zien:

De grootste verschillen met vorig jaar

Bekijk hier de 15 grootse verschillen (in euro) met vorig jaar. De bolletjes geven de waardes (in euro) van de kostenposten aan van dit jaar en vorig jaar. De lijn tussen de bolletjes geeft de grote van het verschil aan. Dus hoe langer het lijntje tussen de waarden van dit en vorig jaar, hoe grotet het verschil. De kostenpost met het grootste verschil staat bovenaan.