VERENIGING VAN EIGENAARS ESCAMP

____________________________________________________

 

 

Voorwaarden bij aanbrengen van isolatieglas                                                  Versie: 20-11-2009

 

 

Alvorens u besluit om over te gaan tot het aanbrengen van isolatieglas in de voor- en/of achtergevel van uw appartement, dient u rekening te houden met onderstaande  voorwaarden, omdat deze gevels onderdeel uitmaken van het algemeen gedeelte van het gebouw en dus eigendom zijn van de VvE “Escamp”..

 

Uit dien hoofde dient u voor het aanbrengen van isolatieglas vooraf toestemming van het bestuur van de vereniging te hebben verkregen.

 

Een verzoek tot het aanbrengen van isolatieglas dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

 

Na verkregen toestemming kunt u zelf bepalen bij welk bedrijf u het isolatieglas wilt bestellen en wilt laten afleveren op het huisadres in het appartementengebouw. Het bestuur kan u hierbij desgewenst van advies dienen.

 

Het erkende bedrijf dat in opdracht u  het isolatieglas plaatst moet glaslatten van Dark Red meranti (hardhout) toepassen en deze moeten 2 maal gegrond zijn. De glaslatten worden aangebracht met roestvrijstalen brads (koploze nagels).

 

De toe te passen kit mag geen siliconen bevatten in verband met de hechting van het schilderwerk hierop en de kitrand moet schuin naar het glas afgewerkt worden, in het bijzonder bij de liggende gedeelten.

 

Kort samengevat betekent het dat er geplaatst moet worden volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijnen – NPR 3577 en de NEN norm 3576.

 

Het aflakken van de glaslatten (en eventuele aansluitende delen) zal op deugdelijke wijze worden uitgevoerd in de bestaande kleuren.

 

De kosten van het plaatsen van het isolatieglas, de glaslatten en de bijbehorende (schilder)werkzaamheden zijn voor rekening van de eigenaar/bewoner (de aanvrager). Het is aan te bevelen vooraf een bindende offerte voor de kosten van deze werkzaamheden te laten maken..    

 

Mocht bij het uitvoeren van de reguliere schilderwerkzaamheden aan de gevels blijken dat de aangebrachte (isolatie-) glaslatten niet voldoen, kitwerk niet voldoet en/of het aangebrachte schilderwerk daarop ook niet voldoet, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor de aanvrager.

 

Bij de huismeester en het bestuur kan informatie verkregen worden over het verfmerk en de kleurcode die origineel gebruikt is.