Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 25 september 2022)

* Liftstoring even lift westzijde (25 september 2022)

N.a.v. een liftstoring op 23 sept. waarbij een persoon opgesloten kwam te zitten heeft de firma Schindler op 24 september de oorzaak van het probleem vastgesteld. Enkele elektronische componenten waren aan vervanging toe. Daar deze onderdelen niet voorradig zijn en dus besteld moeten worden, blijft de lift buiten gebruik tot deze onderdelen kunnen worden vervangen.

* aanvang schilderwerkzaamheden en het tijdelijk niet kunnen verlaten van het parkeerterrein (16 september 2022)

Maandag 19-09-2022 aanstaande wordt tussen 07:00 – 08:00 uur een hijskraan verwacht op het parkeerterrein i.v.m. het plaatsen van de hangbrug. De hijswerkzaamheden duren ongeveer tot 10:00 uur. Gedurende deze tijd kunnen geparkeerde auto’s niet van het parkeer terrein af. Het bestuur verzoekt bewoners, als die hun auto nodig hebben, om voor 19-09-2022 de auto te parkeren in een van de omliggende straten.

* Voortgang vernieuwen hoofdleidingen CV in onderbouw (15 september 2022)

De ploeg die de buizen verwijderen zijn al over de helft. Deze ploeg doet zijn uiterste best om het resterende water dat nog in de leidingen zit op te vangen om zo eventuele wateroverlast te voorkomen. De ploeg die de nieuwe buizen plaatsen zijn gisteren begonnen. Eerst worden de buizen geplaatst en geperst, daarna als alles erin zit worden deze buizen gevuld met water om eventuele lekken te verhelpen. De afspraak met beide ploegen om de voordeur van de berging gang te sluiten bij het verlaten hiervan wordt goed aan gehouden.

* Geluidsoverlast c.v. buizen (30 augustus 2022)

Een aantal bewoners heeft slecht geslapen i.v.m. "rare" geluiden uit de c.v. buizen. In een aantal gevallen is gemeld dat de bewoners de radiatoren dicht moesten zetten, dus de thermostaatknoppen van alle radiatoren op "dicht stand" (rechts naast stand 1). Dit is ONJUIST en berust op miscommunicatie tussen bestuur en de firma Coster. Alle bewoners dienen alle radiatoren geheel open te zetten (dus max. links naast stand 6).

* aanvang Schilderwerkzaamheden (30 augustus 2022)

De schilder start rond 7 september met de werkzaamheden. Zie verder bericht hieronder van 12 augustus j.l.Tegelijk met het schilderwerk zullen er een aantal betonreparaties worden uitgevoerd.

* Vernieuwen toplaag coating op galerijen 1e en 2e etage (29 augustus 2022)

Mulcoflex start vrijdag as.(2 september) de werkzaamheden op de galerij van de 1e en 2e etage. Gestart wordt met het schoonspuiten, waarna maandag in de loop van de dag ze gaan starten met werkzaamheden. Voor zover bekend zullen de galerijen gangbaar blijven na het aanbrengen van de nieuwe toplaag middels loopplanken.

* Vervangen hoofdleidingen centrale verwarming in de onderbouw (28 augustus 2022)

Op 8 en 9 september a.s. wordt gestart met het vervangen van de hoofdleidingen van de C.V. in de onderbouw (boxen/bergingen). De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot 7 oktober 2022. Gedurende deze werkzaamheden zullen de bergingen van bewoners, die als 1e in een box gang zitten en de bergingen die als laatste in een box gang zitten, toegankelijk moeten zijn voor de monteurs. Welke bergingen daartoe behoren is te zien door op deze link te klikken. Overzicht bergingen die toegankelijk moeten zijn (pdf) De eigenaren worden dringend verzocht de sleutel van de berging uiterlijk voor 7 september 2022 tijdelijk af te geven in een envelop met daarbij vermeld naam en flatnummer en die te deponeren in de brievenbus van flat 96A (2e etage).

Op grond van artikel 5:132 Burgerlijk Wetboek (BW) is elke appartementseigenaar verplicht de bestuurders van de VvE toegang tot hun privégedeelte te verschaffen wanneer dit voor de vervulling van de taak van de bestuurder noodzakelijk is. De eigenaren zijn dus verplicht hieraan mee te werken. Bij geen of vertragende medewerking zal het bestuur de extra kosten inclusief een boete in rekening brengen over de door de desbetreffende eigenaar veroorzaakte vertragingen van de werkzaamheden. Deze dienen er ook rekening mee te houden dat hierdoor de aanlevering van warmte op een veel latere tijdstip zal gaan plaats vinden en dat zal niet in dank worden afgenomen door de mede bewoners/eigenaars, als die daardoor extra lang in de kou komen te zitten.

Op deze website over de VvE, onder Nieuws kunt u de voorderingen van de renovatie volgen.
Zodra de werkzaamheden gereed zijn zal de sleutel z.s.m. aan de desbetreffende eigenaar worden terug gegeven. De berging dient dusdanig opgeruimd/leeg te zijn dat de monteurs hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Eigenaren worden ook dringend geadviseerd geen financieel of emotioneel kostbare objecten in de box achter te laten tijdens de werkzaamheden. De firma Coster en de VvE "Escamp" kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade aan zaken in de genoemde bergingen door de uitvoering van deze werkzaamheden.

* goed bedoeld maar niet de bedoeling (18 augustus 2022)

Er staat al ongeveer een week een tafel in de ruimte naast de trap west (ruimte waar het stoeltje is). Iemand heeft dat er neergezet met een sticker erop dat het door een liefhebber meegenomen kan worden. Duidelijk zijn er geen liefhebbers voor en het is zo wie zo al niet de bedoeling dat dit zo neergezet wordt; het daar plaatsen van zoiets leidt tot meerdere van dit soort dingen en dan wordt het binnen de kortste keren een zootje. De bewoner die de tafel kwijt wil kan dat GRATIS laten ophalen door de Gemeente. Eén telefoontje is voldoende of wellicht laten ophalen door de kringloop. Het plaatsen van zaken in de Algemene Gedeelten is in strijd met het Huishoudelijk Reglement; bij herhaalde overtreding kan een boete opgelegd worden.

* Schilderwerk (12 augustus 2022)

Na de bouwvakvakantie gaat onze schilder, de firma V.d. Ende, beginnen met het geplande schilderwerk. Dit jaar is dat erg veel, onder andere de gehele voorzijde (Leywegzijde) van het gebouw. Zowel al het houtwerk, de ballustrades, tussenschotten en plafonds. Bij het werk zal een hangbrug gebruikt worden. Om de werkzaamheden vlot te kunnen laten verlopen is het verzoek aan de bewoners om de balkons leeg te halen. Als dat niet mogelijk is moeten in ieder geval het houtwerk, de ballustrade en de tussenschotten onbelemmerd te bereiken zijn om eraan te kunnen werken. Mochten bewoners nog op vakantie gaan de komende periode dan dienen die dus het balkon te ontruimen voor hun vertrek.

* Hekwerk Ballustrades (11 augustus 2022)

Bewoners waar de ballustrade (hekwerk) op het balkon roestvorming vertoont worden (telefonisch) benaderd door de firma “Botau” om een afspraak te maken om de roestvorming te komen beoroordelen en te kijken of het te herstellen is met goed schuren en schilderen of dat een deel zal moeten worden vervangen. In het laatste geval moet dat gebeuren voor dat de schilder aan het werk gaat. Daarom is men nu, tijdens de bouwvakvakantie, al begonnen met deze aanpak.

* huismeester op vakantie (27 juli 2022)

De huismeester is ingaande 28 juli t/m 19 augustus op vakantie. Zijn werkzaamheden zullen gedurende die tijd worden uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf.

* Vervangen hoofdleidingen centrale verwarming in de onderbouw (26 juli 2022)

Op 8 en 9 september a.s. wordt gestart met het vervangen van de hoofdleidingen van de c.v. in de onderbouw (boxen/bergingen). De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot 7 oktober 2022. Gedurende deze werkzaamheden zullen de bergingen van bewoners die als 1e in een boxgang zitten en de bergingen die als laatste in een boxgang zitten toegankelijk moeten zijn voor de monteurs. Ook dienen deze bergingen dusdanig opgeruimd/leeg te zijn dat de monteurs hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bewoners van die bergingen wordt ook dringend geadviseerd geen financieel of emotioneel kostbare objecten in de box achter te laten tijdens de werkzaamheden. De firma Coster en de VvE "Escamp" kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade aan zaken in de genoemde bergingen door de uitvoering van de werkzaamheden.

* Liftkeuring (20 juli 2022)

De eerder aangekondigde liftkeuring op 21 juli gaat niet door. Vakanties en vacatures zijn hiervan de oorzaak. De werkzaamheden zijn nu ingeplanned voor 15 september. Op die dag zullen de liften aan de westzijde van het gebouw alsnog de periodieke liftkeuring krijgen. Dit betekent dat deze liften, om de beurt, een dagdeel buiten werking zullen zijn

* Ontluchtingskanalen op dak (8 juli 2022)

De firma Kamp heeft inmiddels de werkzaamheden aan de ontluchtingskanalen op het dak afgerond. Tevens werden nog enkele andere maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de, nu al jaren durende, overlast van water van het dak langs de gevels van de 12e etage afgelopen moet zijn.

* Schilderwerk 2022 (22 juni 2022)

Volgens de laatst verkregen planning van de schilder zullen de werkzaamheden in de 1e week van september aanvangen. In tegenstelling tot vorige keren kunnen de tussenschotten op de balcons blijven staan omdat met de hangbrug wordt gewerkt. Er moeten nog 3 keukenramen in de kopgevels worden gerepareerd c.q. vervangen. Dit zal worden uitgevoerd door TeVe Bouw. De firma V.d. Ende (schilder) zal dit aansturen en afstemmen met TeVe.

* Rookmelder ( 2 juni 2022)

De redactie van deze website maakt alle bewoners er op attent dat per 1 juli 2022 iedereen verplicht is een rookmelder in de woning te hebben. Dat geldt dus eveneens voor alle appartementen in gebouw "Escamp". Dus heeft u nu geen rookmelder in uw appartement dan wordt het langzaam tijd er een aan te schaffen en te plaatsen. Deze verplichting is er voor de eigenaar/bewoner van elk appartement maar geldt niet voor de Vve "Escamp". De VvE zal hierin dus verder geen aktie ondernemen, behalve op deze wijze er nogmaals op attenteren.

NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2022

* herstel ontluchtingskanalen op dak (23 mei 2022)

Het bestuur ontving bericht van de firma Kamps dat de werkzaamheden niet op 23 mei zullen starten maar later. Dit in verband met een huiselijk ongeval van de heer Kamps. Zodra hij hersteld is zullen de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

* herstel galerijen (21 mei 2022)

Het bestuur ontving bericht van Mulcoflex dat de werkzaamheden niet op 23 mei zullen starten maar op 30 mei a.s. Dit in verband met de weersverwachting voor de komende week. (zie verder nieuws 14 mei 2022).

* lekkages vanaf het dak (20 mei 2022)

In vervolg op de berichtgeving van 16 maart j.l (zie onderstaand) meldt het bestuur dat de herstelwerkzaamheden aan de ontluchtingskanalen op maandag 23 mei a.s. door de firma Kamps zullen worden gestart.

* herstel galerijen (14 mei 2022)

Het bestuur heeft de planning ontvangen van Mulcoflex voor het vernieuwen van de topcoating van de gehele 1e en 2e etage, alsmede het repareren van enkele plekjes op andere etages en in de trappenhuizen. Voor de bewoners van de 1e en 2e etage zullen voorzieningen worden getroffen om hun appartement bereikbaar te houden (waarschijnlijk middels loopplanken). De werkzaamheden starten op maandag 23 mei a.s.

* huismeester (2 mei 2022)

Vandaag start de heer Leo Dijkhuizen zijn werkzaamheden als huismeester van de VvE "Escamp". Wij wensen hem veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking tussen hem, het bestuur en de bewoners van het gebouw. De heer Dijkhuizen verricht zijn werkzaamheden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De werktijden zijn van 7:30 tot 16:30 met tussen de middag 30 minuten lunchpauze.

* centrale verwarming (6 april 2022)

Gisteren zijn de werkzaamheden aan het nieuwe ventilatiekanaal in de CV ruimte afgerond en tevens de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe vervangen. Helaas staan de regelingen duidelijk nog niet goed ingesteld. Het bestuur probeert dit z.s.m. te laten herstellen om tot de juiste warmte-afgifte te komen.

* centrale verwarming (28 maart 2022)

Helaas is het vandaag niet gelukt de werkzaamheden om de ventilatiekanalen te vervangen in de c.v. ruimte af te ronden. Deze zullen morgen, dinsdag 29 maart, worden afgemaakt. Ook zullen dan de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe worden vervangen.

* Lekkages vanaf het dak (16 maart 2022)

Er is al hele lange tijd sprake van lekkages op de galerij van de 12e vanaf het dak. Ondanks vele onderzoeken, o.a. door Erdo dak, kon de oorzaak niet achterhaald worden. Inmiddels is dat wel gelukt en blijkt het vocht te komen uit de dakopbouwen. De ontluchtingspijp die in de dakopbouw uitkomt veroorzaakt, met name tijdens koude dagen, waterdamp die dan weer condenseert op de bakstenen en door de zwaartekracht naar beneden zakt en zo tussen de voegen, die onder de loodslabben zitten, onder de dakbedekking naar het laagste punt vloeit en dat is de kant van de galerij. Het bestuur heeft een offerte aangevraagd om alle dakopbouwen aan te passen. De werkzaamheden zullen gepland worden in de zomer als alles binnen de dak-opbouwen door de warmte (hopelijk) droog zijn geworden.

west opbouw1
ontluchting in aangepaste vorm (klik voor groot formaat)

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering 30 mei 2022

De jaarlijkse vergadering van eigenaren kon, gelukkig weer op (bijna) normale wijze worden gehouden in het restaurant van Swaenehove. De enige beperking was dat het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen 70 personen is(i.v.m. brandvoorschriften). Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering waarin 104 leden aanwezig of vertegenwoordigd waren. Van die 104 stemmen waren er 40 eigenaren fysiek in de vergadering aanwezig, de resterende 64 eigenaren stemden middels een afgegeven volmacht waarop ook moest worden aangegeven of de eigenaar die de volmacht had gegeven, voor of tegen het wijzigen van Het Reglement was. Belangste zaken uit de vergadering:

De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan