Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 29 februari 2024)

overlijden de heer Steijn (21 februari 2024)

Helaas hebben wij moeten vernemen dat een van onze eigenaars/bewoners van vrijwel het eerste uur, de heer C. Steijn, op 11 februari j.l. is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Brief ODF over aanleg glasvezelkabel (9 februari 2024)

Zie de eerdere informatie hierover op 27 juli 2023 (onderaan deze bladzijde).

Beschadigingen aan balustrade en tussenschotten op balkons (4 februari 2024)

Gebleken is dat verschillende tussenschotten en hier en daar stukjes balustrade zijn beschadigd. Kale plekken in het verfwerk. Dit zal allemaal hersteld moeten worden om te voorkomen dat het gaat roesten en daardoor later zeer kostbare reparaties aan de balustrade en de tussenschotten moeten worden uitgevoerd. Omdat het voor het bestuur niet doenlijk is om alle balkons te gaan inspecteren zullen alle bewoners verzocht worden hun eigen balkon te inspecteren en beschadigingen te melden. Hiertoe zal bij alle bewoners in de loop van deze week een enquêteformulier in de brievenbus vallen met het dringende verzoek deze inspectie uit te voeren en het antwoordformulier ingevuld te retourneren.

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (2 februari 2024)

Het werk gaat voorspoedig. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog 12 werkdagen duren. Bij sommige bewoners zijn ruiten in de tussenschotten gebroken. Deze zullen worden hersteld door Glasbedrijf V.d. Ende (kan even duren want die ruiten moeten nog worden besteld).

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (25 januari 2024)

In tegenstelling tot de gemaakte afspraak (het bestuur zou 1 dag tevoren gewaarschuwd worden) zijn de mensen van de firma Kamp vanochtend toch al begonnen met het uithakken van de voegen aan de galerijzijde. Teneinde elk risico op schade aan auto's te voorkomen wordt bewoners sterk geadviseerd een aan de gebouwzijde van het parkeerterrein nog geparkeerde auto z.s.m. elders te parkeren.

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (23 januari 2024)

In de loop van deze week zal worden begonnen met het uithakken van de voegen van de muurdammen tussen de woningen aan de galerijzijde van het gebouw. In verband met het risico op vallend puin en gruis is het niet toegestaan vanaf de startdatum, die later nog bekend wordt gemaakt, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur te parkeren aan de gebouwzijde van het parkeerterrein. Indien daar wel auto's staan dan zijn de eventuele beschadigingen door de werkzaamheden voor rekening en risico van de desbetreffende bewoners. De VvE "Escamp" en de firma Kamp aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade. Zodra de exacte startdatum bekend is zal deze aan alle bewoners worden doorgegeven.

Vernieuwen voegen Muurdammen (10 januari 2024)

De firma Kamp heeft de planning moeten aanpassen in verband met de buitentemperatuur. Met deze temperaturen kan er niet gevoegd worden. Dus gaan de medewerkers, ook voor de etages onder 7, verder met het verwijderen van de tussenschotten en het uitslijpen van de oude voegen. Omdat ze een ander project hier in de omgeving hebben waar ze niet verder kunnen door de temperatuur zijn die medewerkers nu ook in ons gebouw bezig, waardoor deze eerste fase een stuk sneller gaat dan gepland. Ondanks de informatie over de voorlopige planning van 13 november, 19 en 26 december 2023 en de reminder op 7 januari 2024 zijn toch niet alle balkons leeg. De werkzaamheden, zoals het weghalen van de tussenschotten, zullen ondanks dat gewoon doorgaan.

Afsluiten gebouw Oud en Nieuw (19 december 2023)

Ook dit jaar zullen de entreedeuren (de voordeuren) en tussendeuren vanaf 20.00 uur Oudejaarsavond 31-12-2023 tot de volgende (Nieuwsjaars-) ochtend rond 09.00 uur gesloten worden. Dit om de mogelijkheid van vandalisme, aan- en in het gebouw, zoveel mogelijk te beperken.

Indien bewoners na 20.00 uur oudejaarsavond nog bezoek krijgen zullen deze bezoekers de desbetreffende bewoner dus moeten opbellen (daar het bellenpaneel in de entree ook niet bereikbaar is) zodat die ze zelf toegang kunnen verlenen door de deur naar het parkeerterrein te openen. Voor het verlaten van het gebouw zijn dus ook uitsluitend de deuren naar het parkeerterrein beschikbaar.

Attentie: Volgens het Huishoudelijk Reglement van de VvE "Escamp" is het niet toegestaan vuurwerk af te steken vanaf de balkons, de galerijen, het parkeerterrein en/of de paden naast en voor het gebouw . Helaas hebben ervaringen in het verleden geleerd dat door onvoorspelbare windvlagen en de altijd aanwezige "tocht" rond het gebouw, er veel problemen kunnen ontstaan voor woningen, auto's maar ook zeker voor mensen (incl. kinderen op de balkons die vuurwerk kijken).

Vernieuwen voegen Muurdammen (19 december 2023)

Op 3 januari a.s. zal Karel Kamp B.V. beginnen met het bouwen van steigers op de hoeken van ons gebouw aan de Leyweg zijde. Op maandag 8 januari wordt dan begonnen met de werkzaamheden. Als eerste zullen de tussenschotten van de etages 7 t/m 12 worden verwijderd. Als dat gedaan is wordt gestart met het vernieuwen van het voegwerk van de muurdammen (stukken stenen muur tussen de appartementen), te beginnen op de 12e t/m 10e etage. Daarna volgen dan de etages 9 t/m 7. Daarna herhaald zich het hele proces voor de etages 6 t/m 1.

Omdat vanuit de Arbo wetgeving men van de steigers geen gebruik mag maken om personen of materialen hoger dan de 6e etage te krijgen zal een aantal bewoners worden verzocht de medewerkers van Karel Kamp toegang tot de balkons te verlenen door hun woning. Een bestuurslid zal daarvoor in aanmerking komende bewoners bezoeken om te kijken of die hun medewerking willen verlenen. Uiteraard zullen er maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat er geen beschadiging en/of vervuiling (bijv. vloer) kunnen plaatsvinden in de woning.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle balkons geheel leeg te zijn . Hooguit kunnen zeer smalle plantenbakken enkelvoudig direct tegen de voorgevel worden geplaats, doch uitsluitend onder de ramen.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat het niet de bedoeling is dat bewoners de balkons ook als galerij gaan gebruiken. Dus een bezoekje aan een buurman (of vrouw) gewoon via de galerij en niet via het balkon.

Ook dient men de woning aan de voorzijde (Leyweg) goed af te sluiten als men niet thuis is. Door de aanwezigheid van de steigers is het voor kwaadwillende personen vrij gemakkelijk om naar een etage te klimmen en vervolgens criminele activiteiten (zoals inbreken) te ontwikkelen.

Helaas zullen de werkzaamheden flinke geluidsoverlast geven. Daar is helaas niets aan te doen. Ook zal er flink wat stof zijn, maar wel worden de woningen tijdens de werkzaamheden “afgeplakt” zodat dit enigszins het binnendringen van stof zal beperken (maar echt geen 100%).

NIEUWSMELDINGEN OUDER DAN 2 MAANDEN EN ALV 2023

Begroting 2024 (23 november 2023)

De voorgestelde begroting 2024 kunt u vinden (en downloaden) bij "Algemene Informatie"

Begroting 2024 (16 november 2023)

De redactie verwacht volgende week donderdagavond de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2024 on-line te kunnen zetten. De begroting, alsmede een toelichting erop, zullen aan alle eigenaren begin december toegezonden worden.

Gascontract (16 november 2023)

Een groot deel van Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met enorme stijgingen van de energiekosten, zo erg zelfs dat de Rijksoverheid (zelf een van de grootste veroorzakers van de extreme prijzen) heeft ingegrepen omdat teveel inwoners door deze extreme prijsstijgingen onder de armoedegrens dreigden te komen. In deze jaren hadden de eigenaars van de VvE "Escamp" geen last van deze extreme stijgingen door een voordelig 3 jaars energiecontract dat in 2021 t/m 2023 voor een vaste gas- en electraprijs zorgde. Dit contract loopt 31 december 2023 af en dan zal dus een nieuw contract moeten worden gesloten. Na jarenlang geprofiteerd te hebben van het huidige contract worden de eigenaars in 2024 geconfroneerd met de harde werkelijkheid van de nieuwe prijzen voor energie. De grootste begrotingspost in de VvE "Escamp" is het gasverbruik dus onderstaand een overzicht van de huidige situatie op dat gebied en de gevolgen van het aflopen van het huidige contract;

Over de afgelopen 12 maanden (okt. 2022 t/m sept. 2023) werd 149600 m3 gas verbruik voor de CV tegen € 0,17691 per m3.

De kosten hiervan waren: gasprijs (incl. transport) € 26.819,--. Overheidsheffingen: energiebelasting € 73.274,--, BTW 21% over gas en energieheffing € 21.019,-
totaal € 94.293,-. Totaal gas en belastingen € 121.113,--
De eigenaar van een 4 kamer flat betaalt dus middels de exploitatiekosten € 87,01 per maand mee aan deze gaskosten in het totaal van € 350,- per maand.

De gemiddelde gasprijs op dit moment bedraagt volgens diverse sites (waaronder de ANWB) € 1,30 per m3 (is afgelopen jaar zelf ruim boven de € 2,-- per m3 geweest)
De kosten bij deze gemiddelde prijs zouden dan uitkomen op : gasprijs (incl. transport) € 194.480,-. Overheidsheffingen: energiebelasting € 87.211,-, BTW 21% over gas en energieheffing € 59.185,- totaal € 146.396,-. Totaal gas en belastingen € 341.020 ,--
De eigenaar van een 4 kamer flat betaalt dan middels de exploitatiekosten € 245,- per maand mee aan deze gaskosten in een totaal van € 498,- per maand.

De VvE heeft, gelukkig, een jaar contract voor levering van gas kunnen sluiten tegen € 0,61 per m3.
De kosten bij dit contract zullen uitkomen op : gasprijs (incl. transport) € 91.400,-. Overheidsheffingen: energiebelasting € 87.211,-, BTW 21% over gas en energieheffing € 37.508,- totaal € 124.719,-. Totaal gas en belastingen € 216.119,--
De eigenaar van een 4 kamer flat betaalt dan middels de exploitatiekosten € 156,- per maand mee aan deze gaskosten in een totaal van € 408,50 .

Dus, hoewel de voorgestelde verhoging groter is dan ooit tevoren, had het nog veel hoger kunnen uitvallen.

Vernieuwen voegwerk muurdammen (13 november 2023)

De VvE heeft bericht gekregen van de firma Karel Kamps dat ze eind december komen kijken voor het plaatsen van de steigers op de hoeken (Leywegzijde) van het gebouw. Het daadwerkelijk starten van het vernieuwen van het voegwerk van de muurdammen (steens muren tussen de woningen) gaat dan, volgens de huidige planning, in de 2e week van januari starten. Helaas valt in de periode van de werkzaamheden niet te ontkomen aan veel geluidsoverlast en overal binnendringend stof. Of de firma Kamps start aan de balkonzijde of de galerijkant is nog niet bekend. De balkons moeten tijdens deze werkzaaamheden geheel ontruimd zijn. De tussenschotten zullen tijdens de werkzaamheden worden verwijderd. Het is , i.v.m. de privacy, niet de bedoeling dat bewoners de balkons als galerij gaan gebruiken. Indien er meer details bekend zijn krijgen alle bewoners een schrijven hierover.

Nieuwe Reglement (18 oktober 2023)

Het bestuur heeft bericht gekregen van de notaris dat de Akte met het (nieuwe) Reglement nog steeds niet gepasseerd kan worden. De toestemming van de leden is er, de verklaring van geen bezwaar van de rechtbank ook. Echter ook alle hypotheekhouders (banken meestal) moeten toestemming verlenen. En al die toestemmingen zijn nog niet ontvangen. De notaris zal die banken of personen een dringend verzoek sturen om alsnog te reageren. Direct nadat deze laatste toestemmingen ontvangen zijn kan de akte worden gepasseerd.

Huishoudelijk Reglement (3 augustus 2023)

In de laatste vergadering van eigenaars/algemene leden vergadering van 22 mei j.l. is het Huishoudelijk Reglement aangepast. De nieuwe boekjes zijn inmiddels gedrukt en zullen op korte termijn bij alle bewoners in de brievenbus komen. Externe eigenaars krijgen het nieuwe boekje toegezonden.

aanleg glasvezel t.b.v. internet (27 juli 2023)

De laatste tijd komen er steeds (jonge) verkopers aan de deur met de meest verschillende verhalen over de aanleg van glasvezel en dat bewoners eigenlijk snel moet besluiten om bij deze verkopers een aansluiting te regelen. Men verwijst daarbij vaak naar het feit dat op de Leyweg al een glasvezelkabel is getrokken en dat je er dus snel bij moet zijn. Het beste is de verkoper vriendelijk te groeten en niets aan informatie te verstrekken (ze vragen vaak om telefoonnummers om later een afspraak voor de aanleg te kunnen maken). De huidige situatie is in werkelijkheid als volgt: de aangelegde glasvezelkabel op de Leyweg is daar gelegd door T-Mobile. De Vve "Escamp" heeft een overeenkomst met KPN voor de aanleg van glasvezel in het gebouw, niet met T-Mobile. De glasvezelkabel van KPN wordt (t.z.t.) gelegd via de huidige kabelgoot van Ziggo aan de kopse kanten van het gebouw. Daarna wordt de kabel langs de plafonds van de balkons tot voor de woning aangelegd. Dit gebeurt eveneens in de kabelgoot van Ziggo. Indien daarin de ruimte te klein is, wordt er een 2e kabelgoot naast gelegd. Vervolgens wordt de glasvezelkabel, voor bewoners die dat willen, in de huiskamer (naast/bij huidige Ziggo en/of KPN doos) afgemonteerd. Indien dit is gedaan kan de bewoner daarna desgewenst een abonnement op glasvezel nemen bij KPN of een hele rits andere providers die gebruik kunnen maken van de KPN glasvezelkabel. Bewoners die geen gebruik van glasvezel willen maken kunnen hun "oude" internet/tv aansluiting gewoon blijven gebruiken. Als bewoners de glasvezelkabel ook niet in hun woning afgemonteerd willen hebben dan wordt dat ook niet gedaan. Dan wordt de glasvezel aangelegd op het balkon tot voor hun woning. Indien men dan later alsnog wel een aansluiting wil kan dat, maar worden daarvoor wel (forse ?) kosten in rekening gebracht. De glasvezelkabel van KPN is nog niet aangelegd op de Leyweg. Dit kan nog geruime tijd duren, helaas. Tot die tijd adviseert het bestuur bewoners verkopers van glasvezel vriendelijk doch beleefd te vertellen dat ze geen interesse hebben. Verhalen over aansluiting via de meterkast en het snel moeten besluiten om een overeenkomst aan te gaan omdat de huidige (koper-) aansluiting binnenkort gaat vervallen zijn fabels. Trap daar dus niet in.

Vergadering van Eigenaars / Algemene Leden Vergadering en vaststellen gewijzigde Reglement (23 mei 2023)

Tijdens de Vergadering van Eigenaars/Algemene Ledenvergadering van 22 mei is. onder toezicht van de notaris, de wijziging van het Reglement aangenomen met 104 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Met alle stemmen voor werd het gewijzigde Huishoudelijk Reglement aangenomen.

De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan