Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 27 juli 2022)

* huismeester op vakantie (27 juli 2022)

De huismeester is ingaande 28 juli t/m 19 augustus op vakantie. Zijn werkzaamheden zullen gedurende die tijd worden uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf.

* Vervangen hoofdleidingen centrale verwarming in de onderbouw (26 juli 2022)

Op 8 en 9 september a.s. wordt gestart met het vervangen van de hoofdleidingen van de c.v. in de onderbouw (boxen/bergingen). De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot 7 oktober 2022. Gedurende deze werkzaamheden zullen de bergingen van bewoners die als 1e in een boxgang zitten en de bergingen die als laatste in een boxgang zitten toegankelijk moeten zijn voor de monteurs. Ook dienen deze bergingen dusdanig opgeruimd/leeg te zijn dat de monteurs hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bewoners van die bergingen wordt ook dringend geadviseerd geen financieel of emotioneel kostbare objecten in de box achter te laten tijdens de werkzaamheden. De firma Coster en de VvE "Escamp" kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade aan zaken in de genoemde bergingen door de uitvoering van de werkzaamheden.

* Liftkeuring (20 juli 2022)

De eerder aangekondigde liftkeuring op 21 juli gaat niet door. Vakanties en vacatures zijn hiervan de oorzaak. De werkzaamheden zijn nu ingeplanned voor 15 september. Op die dag zullen de liften aan de westzijde van het gebouw alsnog de periodieke liftkeuring krijgen. Dit betekent dat deze liften, om de beurt, een dagdeel buiten werking zullen zijn

* Ontluchtingskanalen op dak (8 juli 2022)

De firma Kamp heeft inmiddels de werkzaamheden aan de ontluchtingskanalen op het dak afgerond. Tevens werden nog enkele andere maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de, nu al jaren durende, overlast van water van het dak langs de gevels van de 12e etage afgelopen moet zijn.

* Schilderwerk 2022 (22 juni 2022)

Volgens de laatst verkregen planning van de schilder zullen de werkzaamheden in de 1e week van september aanvangen. In tegenstelling tot vorige keren kunnen de tussenschotten op de balcons blijven staan omdat met de hangbrug wordt gewerkt. Er moeten nog 3 keukenramen in de kopgevels worden gerepareerd c.q. vervangen. Dit zal worden uitgevoerd door TeVe Bouw. De firma V.d. Ende (schilder) zal dit aansturen en afstemmen met TeVe.

* Rookmelder ( 2 juni 2022)

De redactie van deze website maakt alle bewoners er op attent dat per 1 juli 2022 iedereen verplicht is een rookmelder in de woning te hebben. Dat geldt dus eveneens voor alle appartementen in gebouw "Escamp". Dus heeft u nu geen rookmelder in uw appartement dan wordt het langzaam tijd er een aan te schaffen en te plaatsen. Deze verplichting is er voor de eigenaar/bewoner van elk appartement maar geldt niet voor de Vve "Escamp". De VvE zal hierin dus verder geen aktie ondernemen, behalve op deze wijze er nogmaals op attenteren.

NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2022

* herstel ontluchtingskanalen op dak (23 mei 2022)

Het bestuur ontving bericht van de firma Kamps dat de werkzaamheden niet op 23 mei zullen starten maar later. Dit in verband met een huiselijk ongeval van de heer Kamps. Zodra hij hersteld is zullen de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

* herstel galerijen (21 mei 2022)

Het bestuur ontving bericht van Mulcoflex dat de werkzaamheden niet op 23 mei zullen starten maar op 30 mei a.s. Dit in verband met de weersverwachting voor de komende week. (zie verder nieuws 14 mei 2022).

* lekkages vanaf het dak (20 mei 2022)

In vervolg op de berichtgeving van 16 maart j.l (zie onderstaand) meldt het bestuur dat de herstelwerkzaamheden aan de ontluchtingskanalen op maandag 23 mei a.s. door de firma Kamps zullen worden gestart.

* herstel galerijen (14 mei 2022)

Het bestuur heeft de planning ontvangen van Mulcoflex voor het vernieuwen van de topcoating van de gehele 1e en 2e etage, alsmede het repareren van enkele plekjes op andere etages en in de trappenhuizen. Voor de bewoners van de 1e en 2e etage zullen voorzieningen worden getroffen om hun appartement bereikbaar te houden (waarschijnlijk middels loopplanken). De werkzaamheden starten op maandag 23 mei a.s.

* huismeester (2 mei 2022)

Vandaag start de heer Leo Dijkhuizen zijn werkzaamheden als huismeester van de VvE "Escamp". Wij wensen hem veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking tussen hem, het bestuur en de bewoners van het gebouw. De heer Dijkhuizen verricht zijn werkzaamheden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De werktijden zijn van 7:30 tot 16:30 met tussen de middag 30 minuten lunchpauze.

* centrale verwarming (6 april 2022)

Gisteren zijn de werkzaamheden aan het nieuwe ventilatiekanaal in de CV ruimte afgerond en tevens de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe vervangen. Helaas staan de regelingen duidelijk nog niet goed ingesteld. Het bestuur probeert dit z.s.m. te laten herstellen om tot de juiste warmte-afgifte te komen.

* centrale verwarming (28 maart 2022)

Helaas is het vandaag niet gelukt de werkzaamheden om de ventilatiekanalen te vervangen in de c.v. ruimte af te ronden. Deze zullen morgen, dinsdag 29 maart, worden afgemaakt. Ook zullen dan de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe worden vervangen.

* Lekkages vanaf het dak (16 maart 2022)

Er is al hele lange tijd sprake van lekkages op de galerij van de 12e vanaf het dak. Ondanks vele onderzoeken, o.a. door Erdo dak, kon de oorzaak niet achterhaald worden. Inmiddels is dat wel gelukt en blijkt het vocht te komen uit de dakopbouwen. De ontluchtingspijp die in de dakopbouw uitkomt veroorzaakt, met name tijdens koude dagen, waterdamp die dan weer condenseert op de bakstenen en door de zwaartekracht naar beneden zakt en zo tussen de voegen, die onder de loodslabben zitten, onder de dakbedekking naar het laagste punt vloeit en dat is de kant van de galerij. Het bestuur heeft een offerte aangevraagd om alle dakopbouwen aan te passen. De werkzaamheden zullen gepland worden in de zomer als alles binnen de dak-opbouwen door de warmte (hopelijk) droog zijn geworden.

west opbouw1
ontluchting in aangepaste vorm (klik voor groot formaat)

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering 30 mei 2022

De jaarlijkse vergadering van eigenaren kon, gelukkig weer op (bijna) normale wijze worden gehouden in het restaurant van Swaenehove. De enige beperking was dat het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen 70 personen is(i.v.m. brandvoorschriften). Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering waarin 104 leden aanwezig of vertegenwoordigd waren. Van die 104 stemmen waren er 40 eigenaren fysiek in de vergadering aanwezig, de resterende 64 eigenaren stemden middels een afgegeven volmacht waarop ook moest worden aangegeven of de eigenaar die de volmacht had gegeven, voor of tegen het wijzigen van Het Reglement was. Belangste zaken uit de vergadering:

De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan