Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 22 september 2021)

* oneven lift oostzijde (22 september 2021)

Zoals verschillende bewoners al gemerkt zullen hebben vertoont de oneven lift aan de oostzijde van het gebouw zeer regelmatig storingen. Belangrijkste daarvan is dat die vast komt te staan op de 11e etage. Na reparatie kon je er bijna op wachten tot die lift weer in storing kwam. Het bestuur heeft de firma Schindler er nadrukkelijk op gewezen dat de lift gewoon dient te functioneren en niet telkens weer opnieuw in storing moet komen te staan. Daartoe is het noodzakelijk dat de echte oorzaak van de storing gevonden wordt en vervolgens verholpen. Dat was bij de oude liften meestal niet zo moeilijk omdat vrijwel alles mechanisch was. Bij de huidige liften is alles electronisch hetgeen het traceren van sommige storingen erg moeilijk maakt. Het bestuur blijft de voortgang door Schindler nauwlettend volgen.

* aanleg glasvezel kabels/netwerk in gebouw "Escamp" (8 september 2021)

De aanleg gebeurd in 2 fases:
Fase 1: Eerst wordt een schouwing gehouden voor de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden en het plaatsen van een hoogwerker en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit is inmiddels gebeurd en het bestuur is akkoord gegaan met de uit te voeren werkzaamheden. Meest zichtbare: Aan de zijkanten buiten Oost en West en onder alle balkons worden in de Ziggo goot of in een nieuwe goot er naast alle glasvezel kabels getrokken, en bij elk appartement buiten opgerold.
Fase 2: Na bovenstaande werkzaamheden gaat de KPN alle 120 appartementen langs voor individuele toestemming voor de binnen aansluiting. Als er geen toestemming wordt verleend of de bewoner/eigenaar is niet te bereiken, dan zal de opgerolde glasvezel buiten onaangeroerd blijven totdat er ergens in de toekomst door de huidige of nieuwe bewoner/eigenaar behoefte is om wel de aansluiting aan te leggen met hoge installatiekosten. Nu is binnenaansluiting gratis.

Een exacte tijdplanning is nog niet bekend.


NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2021

* Bestuur VvE (27 augustus 2021)

Zoals geacht mag worden bekend te zijn is er op dit moment nog steeds sprake van een vacature in het bestuur. Dus 4 vrijwilige bestuurders moeten het werk van 5 doen. Nu is het ook vakantietijd. Op dit moment zijn 3 van de 4 bestuurders niet aanwezig in het gebouw wegens verblijf elders i.v.m. vakantie. De 4e is slechts deels in het gebouw aanwezig. Op dit moment komen er veel vragen/verzoeken per mail binnen. De mail wordt behandeld vanuit het buitenland met een erg slechte WiFi ter plekke. Verzocht wordt dan ook om bij meldingen met foto's als bijlage, deze foto's eerder te verkleinen tot max. 500 Kb en geen foto's te sturen van 2 tot 4 Mb. Het ontvangen van dergelijke bijlagen is op dit moment een probleem bovendien, als ze moeten worden doorgezonden naar een ander bestuurslid moeten deze eerst door de bestuurder die de mailbox beheert verkleint worden. Ook het vriendelijk verzoek in alle mails altijd uw naam en flatnummer te vermelden. Dit scheelt veel werk ! Ook zult u niet, zoals vaak wordt verwacht, direct antwoord krijgen maar dat kan best 1 of 2 dagen duren. Dnk voor uw medewerking.

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering (28 mei 2021)

Met uitzondering van het "rare" jaar 2020 hebben de eigenaren altijd eind februari c.q. begin maart de convocatie (oproep) voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering ontvangen waarbij dan de agenda voor de vergadering en de (financiële) jaarstukken over het afgelopen boekjaar waren gevoegd. Door de huidige situatie i.v.m. Corona moest de vergadering op dezelfde wijze moeten worden gehouden als in 2020.

De notulen van de vergadering zijn in juni naar alle eigenaars toegezonden.


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan