Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 24 april 2019)

Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.

* (Niet) Openen toegangsdeuren bergingen 24-04-2019

De timmerman komt donderdag 25 april om te kijken naar de boxdeuren die slecht open en/of dicht te krijgen zijn. Wij hopen dat dan het probleem wordt opgelost.

* (Niet) Openen toegangsdeuren bergingen 22-04-2019

Als gevolg van het warme weer blijken de nieuwe toegangsdeuren van de boxgangen te strak afgesteld. Veel bewoners kunnen de deur slechts met moeite, of zelfs helemaal niet, openkrijgen. Het bestuur zal proberen dinsdag 23 april de timmerman hier te krijgen om alle deuren te controleren en waar nodig opnieuw af te stellen. In de tussentijd is de enige oplossing die werkt dat men, op het moment van het draaien van de sleutel, een flinke ruk aan de deurknop geeft. Tot op heden heeft dit overal het gewenste resultaat gegeven. Het trappen tegen de nieuwe deur of andere vernielzuchtige acties leiden wel tot schade maar zeker niet tot het open gaan van de desbetreffende deur (mede dankzij de aangebrachte dievenklauwen).

* De heer A. de Vries flat 106 B 09-04-2019

Het spijt ons zeer te moeten berichten dat afgelopen zondag, 7 april 2019, plotseling is overleden Ton de Vries, sinds 1998 woonachtig in flat 106 B. Voor zover ons bekend is Ton overleden ten gevolge van een hartstilstand, ondanks intensieve reanimatie door een van de bewoonsters uit ons gebouw, die alle lof verdient voor voor haar inzet. Wij kenden Ton als een gezellige en altijd positieve man, ondanks dat hij een groot stil verdiet had.
Het bestuur van de VvE "Escamp", wensen Marian en alle andere familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote en onverwachte verlies. De rouwcirculaire kunt u hier lezen klik hier.

* Vervangen toegangsdeuren bergingen 20-03-2019

Maandag 25 maart wordt, volgens planning, gestart met het vervangen van de toegangsdeuren tot de bergingen. Als een deur vernieuwd is, te zien aan het feit dat deze nog in de grondverf staat, zit er ook een nieuw slot op. Iedere bewoner krijgt 2 sleutels voor het nieuwe slot in de brievenbus van de woning. Indien iemand meer sleutels nodig heeft dan dient deze daar zelf zorg voor te dragen (bij laten maken). Nadat de boxdeur van een boxgang is vervangen worden de desbetreffende bewoners verzocht de oude toegangssleutels te deponeren in de brievenbus van de huismeester onder vermelding van hun huis- of boxgang nummer.

* Gasverbruik Centrale Verwarming 8-03-2019 (onderstaand artikel is informatie vanuit de redactie en behoeft niet het bestuursstandpunt te vertegenwoordigen)

De eerste gasnota (verbruik januari 2019) is ontvangen. Ondanks dat het verbruik 523 m3 minder was dan in 2018, bleek de nota aanzienlijk hoger. Dit kwam niet door de gasprijs (gelijk gebleven) maar door de overheid. De energieheffing is t.o.v. 2018 gestegen met 13% (van 0,26001 naar 0,29313 per verbruikte m3 gas), en de opslag duurzame energie met bijna 100% (van 0,02850 naar 0,05240 per verbruikte m3 gas). Over beide bedragen moet dan ook nog eens 21% BTW worden betaald (belasting heffen over belasting, uniek in de wereld).

Uiteraard zal dit niet zonder gevolgen blijven voor de hoogte van de exploitatiekosten. In 2019 zal dit wellicht nog wel opgevangen kunnen worden uit de Reserve Gasverbruik maar dat zal, zoals het zich nu laat aanzien, in 2020 niet meer lukken. Tevens heeft de overheid al aangekondigd, ondanks dat er over het hele energiebeleid nog geen enkel democratisch besluit is genomen, deze stijgingen ook in 2020 te willen doorvoeren. Op basis van deze eerste gegevens zal dat een stijging van de maandelijkse exploitatiekosten in 2020 betekenen van rond de € 30,--. Afhankelijk van de (politieke) ontwikkelingen kan dit bedrag nog (veel) hoger of (iets) lager gaan uitvallen. Toch iets voor de eigenaren om op termijn rekening mee te houden in de financiële planning.NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2018

* Centrale Verwarming 28-02-2019

De nieuwe pomp is geleverd en zal heden (donderdag 28 febr.) door de firma Coster worden geplaatst. Als alles gaat zoals gepland zou de verwarming aan de Leywegzijde vanaf het eind van de middag weer moeten werken.

* Centrale Verwarming 26-02-2019

De pomp die het c.v. water aan de voorzijde (Leywegzijde) van het gebouw rondpompt heeft het begeven. Daardoor blijft het water effectcief stilstaan in de leidingen van de centrale verwarming en voelen de buizen koud aan. Er is een nieuwe pomp besteld, maar die kan niet uit voorraad worden geleverd. Het kan dus helaas even duren voordat de pomp is geleverd en geïnstalleerd. Gelukkig is volgens de weersverwachting het de komende dagen nog goed weer. De c.v. installatie aan de achterzijde werkt wel normaal.

* Familie Van Dijk 29-01-2019

De heer en mevrouw Van Dijk, sinds ruim 25 jaar woonachtig op de 1e etage, waren tot voor kort de oudste bewoners van gebouw "Escamp". Mevrouw Van Dijk was 7 oktober j.l. 100 geworden en haar man hoopt op 30 maart a.s. eveneens zijn 100e verjaardag te vieren. Onlangs zijn zij verhuisd naar een verzorgingsflat omdat het zelfstandig wonen toch te moeilijk werd. Helaas moeten wij u nu mededelen dat mevrouw Van Dijk op 26 januari 2019 in haar slaap is overleden. Wij wensen haar man en de familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor de rouwcirculaire klik hier.

* Financiële Jaarstukkken 2018 28-01-2019

De financiële jaarstukken over 2018 zijn ingaande heden te zien op onze site Algemene Informatie. Deze stukken zullen, tezamen met de convocatie en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2019, in de loop van februari aan alle leden worden toegezonden.

*VvE vergunning parkeren 13-01-2019

Sinds de nieuwe app van de Gemeente Den Haag gestart is, is er van alles en nog wat gebeurd behalve datgene wat de nieuwe app zou moeten doen namelijk zorgen dat het aan- en afmelden en het bijhouden van de verbruikte uren goed wordt verwerkt. Hierover is nu al geruime tijd bijna dagelijks overleg met de Gemeente. Steeds als wij denken dat na een "update" een en ander goed werkt gebeurt er weer iets. Zo bleek afgelopen vrijdag spontaan het aantal beschikbare uren op 0 te staan (met als gevolg het niet kunnen aanmelden). Na reactie van het bestuur heeft men als noodoplossing 300 uur opgeboekt. Deze bleken echter zondag ook verdwenen zodat het probleem weer terug was. Maandag 14-01-18 dus weer nieuw overleg. Mocht u door het niet werken van de app een naheffing (bekeuring) krijgen kunt u kontakt opnemen met het bestuur. Met de gemeente is de afspraak dat naheffingen, die door fouten in de app van de Gemeente ontstaan, worden geseponeerd (komen te vervallen).

*Vervangen hydrofoor (waterdruk) installatie 10-01-2019

ATTENTIE: Op donderdag 7 februari 2019 wordt de hydrofoorinstallatie (waterdrukinstallatie) vervangen. Dit heeft tot gevolg dat er geen water uit de kraan komt tussen circa 09.00 en 14.00 uur. Zorg dus dat u genoeg drinkwater heeft opgeslagen en laat, nadat het water weer is aangesloten, de kraan lopen totdat het water helder uit de kraan komt.


*Algemene Ledenvergadering van 8 april 2019 22-04-2019

Erg matige opkomst; 65 leden aanwezig of vertegenwoordigd (waarvoor dank) zodat alle besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen.
Belangrijkste punten uit de vergadering:


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan