Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 1 mei 2019)

Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.

* Herbestraten voor entrees en pad voor boxgangen 01-05-2019

Vanaf week 22, maandag 27 mei, gaat de firma Allure beginnen met het herbestraten voor de entrees en de boxgangen. De overlast zal tot een minimum worden beperkt, er word gewerkt met loopplaten zodat een ieder nog in zijn of haar box kan.

* (Niet) Openen toegangsdeuren bergingen 24-04-2019

De timmerman komt donderdag 25 april om te kijken naar de boxdeuren die slecht open en/of dicht te krijgen zijn. Wij hopen dat dan het probleem wordt opgelost.

* (Niet) Openen toegangsdeuren bergingen 22-04-2019

Als gevolg van het warme weer blijken de nieuwe toegangsdeuren van de boxgangen te strak afgesteld. Veel bewoners kunnen de deur slechts met moeite, of zelfs helemaal niet, openkrijgen. Het bestuur zal proberen dinsdag 23 april de timmerman hier te krijgen om alle deuren te controleren en waar nodig opnieuw af te stellen. In de tussentijd is de enige oplossing die werkt dat men, op het moment van het draaien van de sleutel, een flinke ruk aan de deurknop geeft. Tot op heden heeft dit overal het gewenste resultaat gegeven. Het trappen tegen de nieuwe deur of andere vernielzuchtige acties leiden wel tot schade maar zeker niet tot het open gaan van de desbetreffende deur (mede dankzij de aangebrachte dievenklauwen).

* De heer A. de Vries flat 106 B 09-04-2019

Het spijt ons zeer te moeten berichten dat afgelopen zondag, 7 april 2019, plotseling is overleden Ton de Vries, sinds 1998 woonachtig in flat 106 B. Voor zover ons bekend is Ton overleden ten gevolge van een hartstilstand, ondanks intensieve reanimatie door een van de bewoonsters uit ons gebouw, die alle lof verdient voor voor haar inzet. Wij kenden Ton als een gezellige en altijd positieve man, ondanks dat hij een groot stil verdiet had.
Het bestuur van de VvE "Escamp", wensen Marian en alle andere familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote en onverwachte verlies. De rouwcirculaire kunt u hier lezen klik hier.


NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2019

* Vervangen toegangsdeuren bergingen 20-03-2019

Maandag 25 maart wordt, volgens planning, gestart met het vervangen van de toegangsdeuren tot de bergingen. Als een deur vernieuwd is, te zien aan het feit dat deze nog in de grondverf staat, zit er ook een nieuw slot op. Iedere bewoner krijgt 2 sleutels voor het nieuwe slot in de brievenbus van de woning. Indien iemand meer sleutels nodig heeft dan dient deze daar zelf zorg voor te dragen (bij laten maken). Nadat de boxdeur van een boxgang is vervangen worden de desbetreffende bewoners verzocht de oude toegangssleutels te deponeren in de brievenbus van de huismeester onder vermelding van hun huis- of boxgang nummer.

* Gasverbruik Centrale Verwarming 8-03-2019 (onderstaand artikel is informatie vanuit de redactie en behoeft niet het bestuursstandpunt te vertegenwoordigen)

De eerste gasnota (verbruik januari 2019) is ontvangen. Ondanks dat het verbruik 523 m3 minder was dan in 2018, bleek de nota aanzienlijk hoger. Dit kwam niet door de gasprijs (gelijk gebleven) maar door de overheid. De energieheffing is t.o.v. 2018 gestegen met 13% (van 0,26001 naar 0,29313 per verbruikte m3 gas), en de opslag duurzame energie met bijna 100% (van 0,02850 naar 0,05240 per verbruikte m3 gas). Over beide bedragen moet dan ook nog eens 21% BTW worden betaald (belasting heffen over belasting, uniek in de wereld).

Uiteraard zal dit niet zonder gevolgen blijven voor de hoogte van de exploitatiekosten. In 2019 zal dit wellicht nog wel opgevangen kunnen worden uit de Reserve Gasverbruik maar dat zal, zoals het zich nu laat aanzien, in 2020 niet meer lukken. Tevens heeft de overheid al aangekondigd, ondanks dat er over het hele energiebeleid nog geen enkel democratisch besluit is genomen, deze stijgingen ook in 2020 te willen doorvoeren. Op basis van deze eerste gegevens zal dat een stijging van de maandelijkse exploitatiekosten in 2020 betekenen van rond de € 30,--. Afhankelijk van de (politieke) ontwikkelingen kan dit bedrag nog (veel) hoger of (iets) lager gaan uitvallen. Toch iets voor de eigenaren om op termijn rekening mee te houden in de financiële planning.


*Algemene Ledenvergadering van 8 april 2019 22-04-2019

Erg matige opkomst; 65 leden aanwezig of vertegenwoordigd (waarvoor dank) zodat alle besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen.
Belangrijkste punten uit de vergadering:


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan