Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Special


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


Laatste Update per 22-03-2017


*betonrenovatie 22-03-2017

De "Special" zal verder niet meer gebruikt worden voor informatie over de, vrijwel afgeronde, zaken rond de betonrenovatie. Indien hierover nog zaken te vermelden zijn worden die onder de "normale" rubriek "Nieuws" gezet. Deze rubriek wordt weer gebruikt zodra er weer sprake is van een groot project, een Special dus.

*afronden renovatie 14-12-2016

Zoals zo vaak, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Dat is ook zeker het geval met het mega renovatie projekt van dit jaar. Af en toe om wanhopig van te worden. Aannemer die afspraken niet nakomt, bedrijven die naar elkaar de vinger wijzen, etc etc. Het bestuur wordt er af en toe bijna wanhopig van. Feit is dat het project waarschijnlijk niet dit jaar volledig kan worden afgerond. Het opnieuw coaten van de galerijvloeren zal waarschijnlijk pas in 2017 plaatsvinden (tenzij de weersomstandigheden en de planning van Mulcoflex spontaan op elkaar afgestemd zijn). De tussenschotten, die al lang allemaal op hun plaats hadden moeten staan, worden volgens de laatste berichten begin volgende week geplaatst. Maar ja, dan zijn de hangbruggen al weggehaald. Al deze perikelen zijn mede oorzaak van het feit dat het bestuur uiterst terughoudend is met het plaatsen van nieuws op de website. Achteraf zijn bijna alle mededelingen die daar geplaatst zijn over start van werkzaamheden etc. onjuist gebleken. Maar positief is dat gebouw "Escamp", in verhouding tot onze omgeving, er al met al weer prima bijstaat en weer voldoet aan alle eisen die aan een dergelijk gebouw (en VvE) gesteld mogen worden. Namens het bestuur vast Prettige Feestdagen.

*Galerijen en tussenschotten

Morgen, woensdag 23 november, start Mulcoflex met het opnieuw coaten van de galerijen. In verband met het risico op verf spetters wordt dringend verzocht tussen 07.30 en 17.00 uur geen auto's te parkewren aan de gebouwzijde. Indien die er wel worden geparkeerd gedurende deze tijd is dat voor eigen risico van de desbetreffende eigenaar.

Voor zover bekend, start TRI Bouw donderdag 24 november met het weer aanbrengen van de tussenschotten op, in ieder geval, de etages 4 t/m 8. Het schilderwerk aan de tussenschotten zal, daar waar het nog moet worden gedaan, later plaatsvinden. De schilders komen dan via de hangbrug, die daarvoor een eental keren zal moeten worden omgehangen, op het balkon.

*Kleurstelling galerijen, tussenschotten en schilderwerk aan balkonzijde25-10-2016

Na veel zoeken en graven in het verleden zijn de VvE en Mulcoflex het er heden over eens geworden dat de destijds gebruikte RAL kleur voor de galerijen was 6011 en niet de nu gebruikte 6021. Het gevolg hiervan is dat Mulcoflex alle galerijen opnieuw zal voorzien van een nieuwe toplaag met de juiste kleur. Dit heeft voor de bewoners helaas wel tot gevolg dat ze weer een dag extra geconfronteerd worden met loopplanken. Maar dus iets meer overlast maar dan wel de juiste kleur.
De tussenschotten van de bovenste 5 etages zullen in de loop van deze week worden teruggeplaatst.
Het schilderwerk aan de balkonzijde is inmiddels (bijna) klaar op de etages 8 t/m 12. Dus nog 7 etages te gaan. Aangezien er ongeveer 1 etage per week kan worden afgehandeld is het einde van het schilderwerk aan de balkonzijde dus over globaal 7 weken.

*Voortgang werkzaamheden 29-09-2016

Deze week zullen de boorwerkzaamheden worden worden afgerond. Vanaf volgende week (3 okt) is firma Vogel dan nog bezig met het aanbrengen van de carbonstaven.
Er zal, waarschijnlijk 30-09, een 2e hangbrug worden geplaatst aan de galerijzijde, zodat Mulcoflex ook daar kan beginnen aan de betonreparatie.
Wanneer MulcoFlex de galerijvloeren zal gaan coaten, kan er ongeveer 3 dagen niet op de galerijvloer gelopen worden. Er zal een loopplank worden neergelegd van 60cm breed. Voor de meeste bewoners zal dit betekenen dat zij gewoon hun huis in en uit kunnen, maar met name degenen die afhankelijk zijn van een rolstoel of een rollator zullen hun maatregelen moeten treffen. De loopplank is voor een rollator helaas niet breed genoeg.
Aan de balkonzijde is frima V.d. Ende ondertussen nog gewoon bezig met schilderwerkzaamheden.

*voortgang en hindernissen 16-09-2016

Omdat de reactie van de website thans (langdurig) in het buitenland verblijft en dus afhankelijk is van aangeleverde stukjes om op de website te plaatsen van bestuurders ter plaatse, is uit langskomende mails wel duidelijk geworden dat veel dingen erg goed en op tijd gaan, maar dat er ook van alles en nog wat mis gaat. Grootste probleem was het (wederom) door Vogel bij het boren van gaten ook een cv buis te raken met als gevolg ernstige waterschade in minimaal 3 appartementen. Dit doet weer een extra beroep op bestuursleden omdat bewoners, begrijpelijk, zich in eerste instantie tot het bestuur wenden. Overleg met getroffen bewoners, Vogel en verzekeraars is in volle gang. Wij hopen maar dat alles op correcte en snelle wijze wordt opgelost. Tevens bleek dat Mulcoflex niet op de overeengekomen wijze de gaten etc. die gemaakt zijn door Nebest onzichtbaar had hersteld. Inmiddels is ook dat besproken en op de (balkon-) etages waar dit niet zoals gewenst was hersteld, opnieuw is hersteld. Bij de balkons en galerijen die nog gedaan moeten worden zal dit wel gelijk goed worden uitgevoerd. Ook bleek dat de chauffeur die de Dixie (mobiel toilet) was wezen reinigen de slagboompaal aan barrels had gereden. Ook dit wordt hersteld en ook hierover is weer het nodige overleg gevoerd.

*waarom sommige platen wel en andere niet ? 25-08-2016

Steeds weer bereiken het bestuur vragen waarom sommige balkons (en straks galerij-) platen wel of niet worden uitgevoerd. En waarom dan er bijna 2 jaar overal stempels hebben gestaan. Wij zullen dat nogmaals proberen op overzichtelijke wijze aan te geven:


Resumerend: als de renovatie is afgerond zijn alle platen van balkons en galerijen even veilig, en dat ligt dan zelfs boven het wettelijk minimum (wat al een heel hoog veiligheidsnivo is). Omdat wij altijd de vloeren goed onderhouden hebben (coating en dillitatievoegen) hebben wij geen betonrot gehad, maar uitsluitend een deels verkeerd liggende betonwapening. Dat is hiermede hersteld. Als wij het gebruikelijke onderhoudsschema blijven volgen zal, normaal gesproken, een dergelijke situatie zich niet meer nogmaals voordoen.

*Overleg over uitkomsten totaalmetingen 18-08-2016

Inmiddels is het overleg tussen Imd en ABT over de verschillen afgerond. Gebleken is dat ABT bij het beoordelen van de draagkracht van de balkon- en galerijplaten uitgegaan is van de wettelijke minimum normen en dat IMd uitgegaan was van een hoger niveau van normering. Inmiddels zijn beide berekeningen aangepast aan het door IMD (namens de VvE) gewenste hogere niveau van draagvermogen. Dit heeft ertoe geleid dat de VvE "Escamp" Vogel BV opdracht heeft gegeven nog 12 platen (3 balkon- en 9 galerijplaten) extra te verstevigen. Dit leidt uiteraard tot extra kosten. Die kunnen worden betaald uit de post "onvoorzien" zoals die in het offerteoverzicht aan de leden van onze VvE al was opgenomen. Daarmee zijn dan alle platen op een draagniveau gebracht dat boven de wettelijke minimum normen ligt. En die normen zijn al vrij extreem omdat de overheid, terecht, geen enkel risico met veiligheid wil lopen.

*Overleg over uitkomsten totaalmetingen 07-08-2016

In verband met de bouwvakvakantie is het overleg tussen de Ingenieursbureau's IMd en ABT nog steeds niet afgerond. Er wordt getracht dit overleg op maandag 16 augustus af te ronden maar dat zal wel problematisch worden omdat dat dan de 1e werkdag voor IMd is. Wel is er een overleg gepland op dinsdag 9 augustus tussen een delegatie van het bestuur, de directeur van Vogel en Ir.J. Meijer om, vooruitlopend op de uitkomst van het overleg tussen ABT en IMd, over de verschillende (mogelijke) opties te spreken die daarvan het gevolg kunnen zijn.

*Parkeerterrein 28-07-2016

De rekken voor het opslaan van de stempels zijn geplaatst. De eerste 2 parkeervakken aan de tuinzijde op west kunnen weer gebruikt worden, al zal het eerste vak af en toe wel leeg moeten blijven. Dat wordt aangegeven met pilonnen. Bewoners kunnen in het eerste vak dus normaal parkeren, maar gelieve daar geen auto neer te zetten als men op vakantie gaat of om andere reden langdurig afwezig is.

*Start verwijderen tussenschotten 27-07-2016

Op dinsdag 2 augustus worden de tussenschotten op de balkons van de 12e etage verwijderd em bevestigd aan de balustrade. Hetzelfde op de 11e etage; tevens worden daar de stempels verwijderd en afgevoerd. Ook op de 10e etage worden de tussenschotten vastgezet aan de balustrade en ook de stempels verwijderd en afgevoerd. Er is overleg gaande tussen Ingenieursbureau IMd (VvE Escamp) en Ingenieursbureau ABT (Vogel) over de uitkomsten van de metingen van enkele balkonplaten op de 12e en 11e etage. Indien dit leidt tot een aanpassing van de planning zullen wij dat op deze site bekend maken.

*Parkeerterrein 26-07-2016

Vanaf donderdag 28 juli rond 11.00 uur kunnen de eerste 2 parkeerplaatsen aan de tuinzijde op west (dus bij slagbomen) niet meer gebruikt worden. Daar worden dan containers geplaatst.

*Start verwijderen tussenschotten 22-07-2016

Vandaag, vrijdag 22 juli, wordt gestart met het verwijderen van de tussenschotten. Vooralsnog zullen deze per etage op het balkon worden opgeslagen.

*Start verwijderen tussenschotten 12-07-2016

Vandaag zou begonnen worden met het verwijderen van de tussenschotten. De aannemer ging er van uit dat de tussenschotten via een woning op elke etage zouden kunnen worden afgevoerd. Het bestuur vond dit echter geen goed plan. Bij het in- en uit de woning draaien (en ze dus over het hekwerk moeten tillen) van de tussenschotten zal ongetwijfeld schade aan het houtwerk komen. Daarnaast, mochten de balkons nat zijn, dan treedt vrijwel zeker vervuiling op i.v.m. het doorlopen. Het bestuur heeft de aannemer daarom verzocht een andere oplossing voor de afvoer van de tussenschotten te bedenken. Dit is dus de reden dat er heden nog niet gestart is met het verwijderen van de tussenschotten. Deze paar dagen uitstel heben verder geen invloed op de planning van Vogel.

*Start werkzaamheden Betonrenovatie 7-07-2016

Volgende week donderdag (14 juli) zal een hovenier starten met het verwijderen van een deel van de beplanting in onze tuin. Vrijdag 15 juli zullen dan rijplaten worden neergelegd aan de voorzijde van het gebouw. De werkzaamheden van Vogel zullen dan op maandag 18 juli 2016 kunnen starten.

*Start werkzaamheden Betonrenovatie 5-07-2016

Met goede cummunicatie tussen "onze" heer Meijer en de Gemeente zit er nu schot in de behandeling van de vergunningaanvraag. De verwachting is dat eind volgende week de vergunning kan worden afgegeven. Als dat zo is zouden de werkzaamheden van Vogel op maandag 18 juli 2016 kunnen starten.

*Start werkzaamheden Betonrenovatie 25-06-2016

Het is vrijwel zeker dat de werkzaamheden niet op de geplande datum kunnen starten. Dwarsligger is de Gemeente Den Haag. Men heeft achterstanden bij het "inboeken" van, electronisch aangeleverde, vergunningsaanvragen en zolang dat niet gedaan is kan er ook geen ambtenaar aan de vergunningsaanvraag worden toegewezen en ligt de zaak dus gewoon stil. Op dit moment is die achterstand 2 weken. Onze vergunningsaanvraag is dus nog niet eens in behandeling genomen. Wij vrezen dan ook dat de werkzaamheden niet begin juli kunnen beginnen maar pas in de 3e week van augsutus (dit i.v.m. het feit dat de bouwvakvakantie en dan doorheen loopt). Om dan toch nog alle geplande werkzaamheden (betonrenovatie, vloercoating en schilder) dit jaar gerealiseerd te krijgen zal heel veel inventiviteit, geluk en mooi (rustig) weer vragen.

*Start werkzaamheden door Vogel 09-06-2016

Heden is de opdrachtbevestiging naar de firma Vogel gezonden. Indien het berekenings- en vergunningtraject volgens verwachting lopen zou de firma Vogel op 4 juli 2016 kunnen starten met de werkzaamheden. Volgens planning zijn die dan 12 september geheel afgerond. Begonnen wordt aan de voorzijde (Leywegzijde) van het gebouw, zodat ook daar, direct nadat Vogel die zijde heeft afgerond, Mulcoflex de werkzaamheden kan starten. Direct nadat Mulcoflex de werkzaamheden heeft afgerond aan de voorzijde zal dan worden begonnen met de schilderwerkzaamheden. Alle bewoners worden over de details en de gevolgen voor het gebruik van het balkon, zodra dit bekend is, nader geinformeerd.

*Algemene Ledenvergadering 25-05-2016

Op de gisteren gehouden Algemene Ledenvergadering waren van de 120 leden 101 leden aanwezig of vertegenwoordigd. Na het behandelen van de notulen werd overgegaan tot de besluitvorming over het renoveren van de uitkragende balkons en galerijen. De vergadering ging er unaniem mee akkoord dat de stemming uitsluitend zou plaatsvinden tussen de opties "Vogel" en "Rendon". Uitslag van de stemming was dat 2 leden tegen beide voorstellen stemden, 1 lid stemde voor "Rendon", en 98 leden stemden voor "Vogel" waarmee, ondanks het prijsverschil, besloten is de uitvoering door de firma Vogel te laten plaatsvinden. De vergadering werd rond 20.50 uur gesloten waarna er nog gezellig werd nagepraat met een hapje en een drankje. Daarin werd duidelijk dat de leden, naast de methodiek die de firma Vogel gebruikt, met name de mate van overlast en de iets kortere tijdsduur zeer zwaar hebben laten wegen.

*Algemene Ledenvergadering 22-05-2016

Op de komende Algemen Ledenvergadering moeten minimaal 80 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen over de betonrenovatie. Van het aantal aanwezig- of vertegenwoordigde leden moet vervolgens 3/4 voor het voorstel stemmen om het te kunnen aannemen. Het is dus erg belangrijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn, of indien verhinderd, zich laten vertegenwoordigen door iemand anders te machtigen. Indien er minder dan 80 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn wordt na 2 weken wederom een Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar kan dan met een normale meerderheid worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

*Overzicht herstelmethoden 19-05-2015

Zoals ook in de informatie bijeenkomst al aangegeven heeft de firma Rendon erop gewezen dat zij in hun aanneemsom ook bedragen hadden opgenomen voor het verwijderen en weer terugplaatsen van de tussenschotten alsmede het verwijderen en afvoeren van de stempels. Deze kosten staan dus feitelijk dubbel opgenomen in het overzicht en moeten dus uit de aanneemsom van Rendon gehaald worden. De eigenaren zullen daarom een aangepaste versie van het overzicht toegezonden krijgen waarin dit gecorrigeerd is. Daardoor wordt het prijsverschil met de firma Vogel wel groter maar dit is op grond van de overige voordelen geen reden voor de adviseur of het bestuur het gegeven advies aan de leden aan te passen.

*Informatiebijeenkomsten betonrenovatie 14-05-2015

Ten behoeve van de besluitvorming van de leden over het herstel van de balkons en galerijen krijgen alle leden heden een overzicht, alsmede een begeleidend schrijven, toegezonden waarin opgenomen alle offertes via verschillende methodes en de daarbij behorende prijskaartjes. Het advies van het ingenieursbureau en van het bestuur is om te kiezen voor de optie "Vogel". Nadere informatie zit in de aan de leden toe te zenden versie.

*Informatiebijeenkomsten betonrenovatie en extra ALV 10-05-2015

De convocatie en agenda voor de geplande extra ledenvergadering zullen tezamen met de notulen van de ALedenvegradering van 11 april 2016 heden naar alle eigenaren worden gezonden. Eerder kregen de eigenaren al een digitale versie vanb de eerste 2 per mail. In verband met navraag over enkele onduidelijkheden kan het overzicht met de herstelmethodes en offertebedragen, voorzien van een advies van het bestuur en het ingenieursbureau Meijer & Van Eerden, helaas niet ook heden verzonden worden. Op z'n vroegst lukt dat vrijdag aanstaande.

*Informatiebijeenkomsten betonrenovatie en extra ALV 05-05-2015

De convovatie en agenda voor de extra ALV zullen de eigenaren begin volgende week (week 19) ontvangen. Het overzicht met de herstelmethodes en offertebedragen, voorzien van een advies van het bestuur en het ingenieursbureau Meijer & Van Eerden, wordt eveneens in de loop van de volgende week toegezonden aan alle eigenaren, maar per separate post.

Eigenaren die zich hebben aangemeld voor één van de informatiebijeenkomsten betonrenovatie wordt verzocht, indien zij vragen hebben, deze bij voorkeur van tevoren in te dienen. Dit kan per mail (s.v.p. als onderwerp aangeven: vragen informatiebijeenkomst en sturen naar galerijen@vve-escamp.nl) of schriftelijk aan het bestuur (via brievenbus huismeester). Dit omdat de tijd tijdens de bijeenkomsten beperkt is, maar met name omdat Ir. Treels van IMd niet aanwezig kan zijn tijdens de bijeenkomsten en vragen over het constructieve deel van het werk door hem zouden moeten worden beantwoord. Hij kan die vragen dan op voorhand al beantwoorden en dit doorgeven aan Ir. Meijer.

*Betonrenovatie 03-05-2015

Vrijdag 29 april zijn, ten kantore van Ir. J. Meijer met namens het bestuur van de VvE de voorzitter aanwezig, in gesloten enveloppen de offertes aangeboden door 3 aannemers. Een 4e aannemer heeft geen offerte uitgebracht. De offerte van Vogel was al in een eerder stadium ontvangen omdat die werkwijze een gepatenteerde werkwijze bertreft en dus andere bedrijven dat niet kunnen aanbieden. Omdat er, door elk bedrijf, moest worden ingeschreven op 4 verschillende herstelmethoden zijn de offertes erg complex (en dik). Deze week gaat Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden alles doorrekenen en overzetten in een schema om de aanbiedingen goed met elkaar te kunnen vergelijken. Op het eerste gezicht gaan enkele opties vrijwel zeker af vallen alleen al op het prijspeil. Ook zullen in het overzicht alle bijkomende kosten, voor zover te overzien, worden opgenomen alsmede een post van 10% voor "onvoorzien" (zoals gebruikelijk in de bouwwereld voor complexe werkzaamheden). Voor de informatiebijeenkomst op 18 mei zal dit overzicht naar alle leden worden gezonden.

*Betonrenovatie en Informatiebijeenkomsten 25-04-2015

De informatiebijeenkomst zal helaas Ir. Rob Treels moeten missen. Hij blijkt die week afwezig te zijn en kan dus niet deelnemen aan de presentatie en met name de beantwoording van vragen.

*Betonrenovatie en Informatiebijeenkomsten 20-04-2015

De eerste 2 informatie bijeenkomsten zitten vol. Aanmelding kan dus alleen nog voor de 3e bijeenkomst die avond om 21.30 uur.

Vrijdag 29 april 2016 om 15.00 uur moeten alle offertes voor de diverse manieren van renovatie in het bezit zijn van Meijer & Van Eerden. De week daarop wordt begonnen alle offertes te beoordelen en te vergelijken. Tevens worden dan andere kostenfactoren geïnventariseerd, zoals bij voorbeeld nieuwe dekvloeren en/of toplaag coating, zodat daarmee een totaal kostenplaatje ontstaat. Dit geheel zal in een overzicht worden geplaatst en tezamen met een advies van het Ingenieursbureau en het bestuur als bijlage bij de convocatie voor de Extra Algemene Ledenvergadering van mei worden gevoegd. De onderliggende stukken zijn op de informatie bijeenkomsten in te zien.

*Betonrenovatie; Informatiebijeenkomsten en extra Algemene Ledenvergadering 14-04-2015

Op woensdag 18 mei zullen 3 informatiebijeenkomsten voor leden worden gehouden in het zorgcentrum Swaenehove. Per informatiebijeenkomst zullen (maximaal) 35 personen aanwezig kunnen zijn om ervoor zorg te dragen dat iedere aanwezige in de gelegenheid is goed kennis te nemen van alles en rustig vragen te kunnen stellen. In de bijeenkomsten wordt eerst een (korte visuele) presentatie gehouden door Ir. J. Meijer van het Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden. Daarna kunnen leden offertes inzien en vragen stellen aan Ir. Meijer, Ir.R. Treels (IMd Raadgevende Ingenieurs) en M. Poelert (Nebest Adviesgroep). Zoals het nu gepland is starten de bijeenkomsten om 19.00 uur, 20.15 uur en 21.30 uur en duren maximaal 1 uur. Leden kunnen een voorkeur aangeven voor een tijdstip maar indien het maximum aantal deelnemers voor die bijeenkomst is bereikt wordt men "overgeboekt" naar een andere bijeenkomst die avond.

De extra Algemene Ledenvergadering waarin de formele besluitvorming plaats vindt over de betonrenovatie zal worden gehouden op maandag 23 mei eveneens in Swaenehove.

*Informatiebijeenkomst VvE Balie Gemeente Den Haag op 4 april a.s. 31-03-2016

Helaas, blijkt uit reacties heden, dat veel eigenaren denken dat het financieringsprobleem, zeker voor hen die de extra bijdrage niet kunnen betalen, opgelost is door het sluiten van een VvE lening. De tekst, zoals in de brief van de Gemeente verwoord, geeft daar voor de niet deskundige lezer ook best aanleiding toe. Het is juist dat sinds kort een VvE een lening kan sluiten. De nadelen daarvan zijn echter dermate dat het in de praktijk geen echte optie is. Verregaande informatie daarover kunt lezen op de kennisbank van Rijssenbeek Advocaten (gespecialiseerd in VvE recht) op de link: Rijssenbeek Kennisbank. In het kort zijn de grootste nadelen:

Tenslotte is de conclusie van Rijssenbeek: "al met al zijn er voldoende mogelijkheden voor de VvE om een geldlening aan te gaan, maar kleven er nogal wat bezwaren aan de totstandkoming van een geldleningsovereenkomst ten behoeve van (groot) onderhoud c.q. renovatie door de Vereniging van Eigenaars en een externe geldlener. De VvE dient er in ieder geval rekening mee te houden, dat een betreffend vergaderbesluit op verzoek van een appartementseigenaar, die het met bedoelde gang van zaken niet eens is, door de kantonrechter zal kunnen worden vernietigd, met name ter bescherming van de belangen van de individuele appartementseigenaren en hypotheekhouders". Het bestuur acht de kans dat alle leden akkoord gaat met het sluiten van een dergelijke lening, nihil. Het is spijtig dat het bestuur niet anders kan concluderen dat dus een VvE lening geen optie is, hetgeen het bestuur overigens in gesprekken met de VvE-balie van de Gemeente al een aantal keren heeft aangegeven.

*Voortgang betonrenovatie per 11-03-2016

Een delegatie van het bestuur heeft heden, vrijdag 11 maart, een gesprek gehad met Ir. J. Meijer over de voortgang van het betonproject. Naar aanleiding van het totaal onderzoek door Nebest (rapport ontvangen 21 januari 2016) heeft het Raadgevend Ingenieursbureau IMd (Ir. R. Treels) opdracht gekregen constructieve tekeningen te maken voor 3 van de 4 opties tot herstel. Voor de 4e optie is, via Vogel B.V., een opdracht uitgegaan naar Ingenieursbureau ABT te Velp. Inmiddels zijn deze constructieve tekeningen ontvangen en kunnen dus daadwerkelijk offertes voor alle herstelmogelijkheden worden aangevraagd. Dat geldt zowel voor het feitelijk herstel als voor het herstel van de "gevolgschade".

Het bestuur heeft met Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden, uiteraard onder enig voorbehoud omdat men afhankelijk is van externe partijen, het volgende tijdpad afgesproken:

Voor enkele van de opties zijn kostenramingen opgesteld. Hoewel dit dus nog erg onbetrouwbaar is, en nog niets zegt over de uiteindelijke kosten geven deze wel een indicatie waar wij qua totaalprijs op zouden kunnen gaan uitkomen. Zoals het er nu naar uitziet, met alle mitsen en maren, kan het project worden uitgevoerd voor een lager bedrag dan waar in de allereerste ramingen vanuit gegaan was. Heel voorzichtig gaat het bestuur uit van een maximaal extra bijdrage per lid van € 8.000,-- (4k) resp. € 6.700,- (3k). Het eerste deel daarvan wordt vastgesteld op de ALV van 11 april (alle eigenaren ontvingen daarover reeds een brief), het tweede deel dus in een extra ALV eind mei. Dat bedrag zal dan binnen 4 weken na die vergadering moeten zijn betaald.

De Gemeente Den Haag had aangegeven t.z.t een info avond te willen geven over leningsmogelijkheden waarbij mogelijk ook andere partijen (o.a. GKB) aanwezig zullen zijn. Of deze avond er komt en wanneer hoort u z.s.m. als daar duidelijkheid over is.

*Voortgang betonrenovatie 07-03-2016

In de geplande ALV zullen wij helaas nog geen besluit kunnen nemen over de betonrenovatie. Het vervaardigen van de bouwkundige tekeningen, alsmede vragen die vanuit leden zijn gesteld, hebben helaas wederom voor vertraging in de planning gezorgd. Daar de kosten voor dit project niet in de begroting zijn opgenomen en inmiddels tot een fors bedrag zijn opgelopen zal in de komende ALV wel een 1e extra (aanvullende) bijdrage moeten worden vastgesteld. Alle eigenaren krijgen hierover op korte termijn een brief van het bestuur. De beslissing over de wijze van renoveren, en dus ook de definitieve extra bijdrage die daarvoor nodig is, zal in een 2e ALV moeten worden genomen. Zodra dit tijdspad bekend is zullen wij dat hier bekend maken.

*Uitslag totaal meting balkons en galerijen in december jl 26-01-2016

Het bestuur heeft 23 januari 2016 het rapport van Nebest ontvangen met daarin de resulaten van de metingen op alle balkons en galerijen. Helaas is de uitslag dat de uitkragende betonplaten van het gehele gebouw, zowel aan balkon- als galerijzijde, allemaal zullen moeten worden hersteld. In het totaal voldoen 19 balkon- en 16 galerijplaten, vaak minimaal, aan de bouwvoorschriften, de rest niet. De balkon- en galerijplaten die wel voldoen zitten verdeeld over het gebouw en kunnen niet buiten de renovatie gehouden worden volgens de constucteurs van IMd, ook omdat bij de locaties die wel voldoen opvalt dat de spreiding (het verschil tussen de minimaal en maximaal gemeten dekking) in de gemeten dekkingen groot is. De komende 2 weken wordt het rapport van Nebest omgezet in constructieberekeningen en tekeningen, op grond waarvan bij diverse bedrijven offertes zullen worden aangevraagd voor herstel. Daarnaast is bij Vogel inmiddels al een offerte aangevraagd om dat zij zelf de berekeningen/tekeningen laten maken op grond van de metingen door Nebest. De doelstelling is dat alle offertes voor eind februari binnen moeten zijn. Deze worden vervolgens zo snel mogelijkdoor deskundigen bestudeerd en voorzien van, voor leken begrijpelijke, conclusies. Als deze conclusies getrokken zijn zal z.s.m. een informatietraject aan alle leden van de VvE worden opgestart. Indien alles qua tijdlijn loopt zoals gewenst, kunnen de leden dus in de geplande ALV een besluit nemen over het herstel en daarmee dus ook vaststellen wat de extra bijdrage wordt die, vrij snel daarna, zal moeten worden voldaan.

*planning Algemene Leden Vergadering 16-01-2016

Het bestuur heeft als voorlopige data voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering maandag 4 april 2016, met als reservedatum maandag 11 april, op de kalender gezet. Of in deze vergadering ook besluitvorming over de betonrenovatie kan plaatsvinden valt nog niet met zekerheid te zeggen. Misschien lukt het om alle stukken (renovatiemethoden en offertes) tijdig binnen te krijgen in welk geval er in die vergadering een besluit kan worden genomen. Indien dat niet lukt zal er later een extra Algemene Ledenvergadering moeten worden gehouden.

*Bulletin Balkons en Galerijen (vervolg) 17-12-2015

Op vrijdag 11-12-15 heeft Nebest BV op de galerijen metingen verricht. De afgelopen dinsdag 15-12-15 hebben zij op een 6-tal balkons boringen gedaan, en woensdag en donderdag 16 en 17 december zullen zij deze boringen aan de galerij zijde hebben verricht. De werkzaamheden nemen fors wat tijd in beslag en daardoor zijn er in veel woningen (bij een 40-tal al wel) nog geen metingen op het balkon verricht. Wellicht ondanks dat u wel thuis was, helaas.Een 100% meting van alle balkons is desondanks echt noodzakelijk en daarom, u zult het al wel aanvoelen, moeten wij een beroep op uw aller medewerking doen (diegenen die al een bezoekje hebben gehad krijgen dit bulletin wel ter info). De metingen op de balkons gaan nu plaatsvinden op Maandag 21 december van 17.00 – 20.00 uur (etages 6 t/m 11) en Dinsdag 22 december van 17.00 – 20.00 uur. (etages 1 t/m 5) Nebest start op de 11e etage. Mocht u, omdat u zelf niet thuis kunt zijn, de sleutel afgeven bij bv de buren, meldt u dit dan gaarne op 070-3235140 (Mw v.Oorschot) of bij de huismeester. Gaat u alstublieft niet het huis uit zonder iets te regelen. Wij zouden het op prijs stellen als de bewoners van de 5e etage er rekening mee houden dat Nebest als alles vlot verloopt deze etage ook maandag nog meeneemt. Wij hopen dat u ondanks alle “rompslomp” want ook de stempelcontrole komt er zeer binnenkort weer aan, de veerkracht houdt om aan alles zo goed mogelijk mee te werken. Het is in ons aller belang. Alvast bedankt en voor daarna fijne dagen.

*vooruitbetaling deels komende kosten betonrenovatie 10-12-2015

Op de site Nieuws vindt u het antwoord van het bestuur op de vragen van enkele leden over het doen van een vooruitbetaling op de komende kosten van de betonrenovatie.

*Nader onderzoek betonrenovatie 09-12-2015

De zaken zijn wat in een stroomversnelling geraakt, mede door de aankomende feestdagen. Alle eigenaren en bewoners hebben een circulaire van het bestuur met de meest recente informatie ontvangen. Tevens hangt een exemplaar in het publcatiebord. Helaas is alles erg kort dag maar nog verder achterop te gaan lopen op de planning zou een aantal hele vervelende gevolgen kunnen hebben en dat is ook niet gewenst. Het bestuur verzoekt dan ook alle bewoners op vrijdag 11 of dinsdag 15 december iemand aanwezig te hebben om toegang tot het balkon te verlenen zodat de noodzakelijke metingen kunnen worden uitgevoerd.

*Nader onderzoek betonrenovatie 05-12-2015

In vervolg op de eerdere bestuursmededeling is inmiddels, mede op advies van een aantal ter zake kundigen, besloten om alle balkons en galerijen te laten onderzoeken. Het eerdere rapport was gebaseerd op een dwarsdoorsnede van het gebouw, zowel aan balkon- als galerijzijde. Als uit dit onderzoek zou blijken dat er toch een substantieel deel van de balkons en galerijen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zouden wij die dus niet hoeven te laten renoveren, hetgeen veel kosten zou kunnen besparen. Aan de andere kant gaat uitgebreide onderzoek bijna € 12.000-- kosten. Dus in het slechtste geval is de VvE dat geld kwijt en moet toch nog alles gerenoveerd worden. In het gunstigste geval worden veel renovatiekosten bespaard en dan valt dat bedrag nog wel mee. Het onderzoek vergt dus wel dat (wederom) op alle balkons toegang moet worden verkregen. Het bestuur onderzoekt of dit te combineren is met het per kwartaal bijstellen van de stempels, zodat bewoners maar slechts 1x overlast hebben.

*Begroting 2016 en betonrenovatie 04-12-2015

Op korte termijn zullen de eigenaren de voorgestelde begroting voor 2016 ontvangen. Tevens is daarbij een brief gevoegd van het bestuur over de laatste stand van zaken, in hoofdlijnen, van het onderzoek naar het herstellen van de uitkragende balkons en galerijen.

* balcon- en galerijconstructies stand van zaken: 25-10-2015

Zoals niet ongebruikelijk in dit soort zaken is de planning voor het in kaart brengen van alle technische oplossingen voor het renoveren van de balkons en galerijen wat uitgelopen. Zoals op dit moment valt te overzien zal dat overzicht ultimo oktober klaar zijn (dus over een week). Om toch de geplande tijdslijnen in dit trajekt niet te veel te laten uitlopen zal daarna niet eerst een "second opinion" over de gepresenteerde oplossingen worden verkregen, maar gelijk begonnen worden met het aanvragen van offertes. Tijdens de periode dat de offertes worden aangevraagd zal tevens de "2nd opinion" over de aangeboden oplossingen worden verkregen bij de Gemeente Den Haag. Op die manier hoopt het bestuur nog voor het eind van dit jaar alle eigenaren te kunnen voorzien van alle informatie over de mogelijke oplossingen en de totale kosten die bij die oplossingen horen. Maar het zo ook best kunnen zijn dat door o.a. Kerstvakantie etc. dat pas begin 2016 zal plaatsvinden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de eigenaren dan daarna, dus in januari of februari 2016 een beslissing moeten nemen over de oplossing (en dus over de extra betaling die daarvoor op tafel moet worden gelegd).

De afgelopen maanden heeft een delegatie van het bestuur nog veel overleg met de Gemeente, Raadsfracties en Stadsdeeldirectie gehad met name gericht op oplossingen om te voorkomen dat eigenaren, die de extra bijdrage voor de betonrenovatie echt niet kunnen betalen, noodgedwongen tot verkoop moeten overgaan c.q. hun appartementsrecht (woning) geveild gaat worden wegens non-betaling. Naar het zich laat aanzien zal voor het eind van dit jaar een informatiebijeenkomst door de Gemeente worden georgansieerd waarin informatie wordt verstrekt door wie, en onder welke voorwaarden een bijzondere regeling kan worden aangevraagd. In hoofdlijnen komt dit neer op een regeling voor mensen die niet via een commerciële bank een lening kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze boven de 65 jaar zijn of voor mensen met een bijstandsuitkering. Het bestuur denkt dat het aantal eigenaren dat van die bijzondere regelingen gebruik kan maken uitermate beperkt zal zijn, tenzij de Gemeente alsnog tot een verruiming van de criteria overgaat.

* balcon- en galerijconstructies stand van zaken: 17-08-2015

Hoewel in een eerder stadium, o.a. op de laatste Algemeen Ledenvergadering, in ruime mate gecommuniceerd, blijken toch enkele leden inmiddels te denken dat er niets meer gebeurd rond de galerijen/balkons. Daarom misschien handig voor de mensen met een kort geheugen dat nogmaals te herhalen: in de periode maart t/m september 2015 zal het technisch bureau Meijer & Van Eerden alle technische oplossingen voor de problematiek in ons gebouw m.b.t. de uitkragende balkons en galerijen op een rij zetten. In de maanden daarna zullen voor deze technische mogelijkheden bij de desbetreffende bedrijven offertes worden aangevraagd zodat uiteindelijk alle eigenaren exact weten waarover zij moeten beslissen, zowel technisch als in financieel opzicht. Besluitvorming zal dan plaats moeten vinden in een extra ALV eind 2015, of in een vervroegde ALV in januari of februari 2016. Incidentele krantenberichten over gebouwen waar uiteindelijk de kosten meevallen ziet het bestuur op dit moment nog als "wens denken". Mocht dit uiteindelijk het geval zijn zullen wij allen daar zeer vreugdevol over zijn. Want in tegenstelling tot wat een aantal eigenaren lijkt te denken, moeten ook bestuursleden eenzelfde bedrag mee betalen aan de renovatiekosten. En die gaan daarvan ook liever van op reis of iets anders leuks doen. Helaas zijn er evenveel, zelfs meer, gevallen waarin de kosten voor renovatie veel hoger uitvallen dan oorspronkelijk geprognotiseerd. Die halen uiteraard de media niet. Kortom, het bestuur kan hierover geen uitspraken doen totdat zij voorzien zijn van feiten en niet van "wilde" krantenknipsels en andere niet voor onze VvE relevante gegevens. Een ieder zal dus even geduld moeten hebben totdat de, zowel technisch als financieel, feitelijke gegevens op tafel zijn. Hoewel het te betalen bedrag uiteindelijk ook best minder zou kunnen zijn dan het oorspronkelijk aangegeven bedrag per eigenaar wil het bestuur er nogmaals met nadruk op wijzen dat een uitslag van dit bedrag eerder naar boven dan naar beneden aannemelijk is. Ook het bestuur zou dit graag anders zien maar zij kunnen helaas, in het belang van de VvE, niet meedoen aan dit soort "luchtfietserij".

* balcon- en galerijconstructies stand van zaken: 15-05-2015

Ter informatie hier nog een keer de stand van zaken over de galerijen. Er is concreet nog niet veel nieuws te melden, maar bij deze toch even een bericht omdat u zich ongetwijfeld afvraagt hoe het ermee staat.

Zoals u gezien heeft staan er in de buurt ondertussen nog meer flats in de stempels. We zijn al lang niet meer de enige. Het laatste bericht wat wij daarover vernamen kwam uit het AD van 27-4. Er was toen sprake van 14 flats in Den Haag. O.a onze buren van Leyenhoven en Houtzicht zijn ook gestempeld. Met onze buren houden we contact over de voortgang.

De afgelopen maanden verschijnen er af en toe berichten over een mogelijke oplossing met stalen plaatjes, wat aanmerkelijk goedkoper zou zijn. Op 08-03-2015 hebben we daarover ook al geschreven op de website (in 'specials'). We zijn erg terughoudend aangezien het verre van zeker is dat dit voor onze flat een oplossing zal zijn. Alhoewel we erg blij zouden worden van een meevaller, moeten we realistisch blijven!! Het bestuur heeft nog geen aanwijzingen dat we van onze eerdere schattingen moeten afwijken. Als bestuur maken we ons eerlijk gezecht soms wel zorgen over berichten die u zouden kunnen aanzetten tot de gedachte dat 'het wel mee zal vallen'. Uiteraard hopen we heel erg dat iemand de komende maanden met een geniale oplossing komt, maar daar op rekenen kunnen we echt niet. Overigens is onze eerdere schatting zeker niet gebaserd op de duurste oplossing!!

Vanuit de gemeente hebben we nog geen nieuws te vertellen. We zien zo af en toe berichten voorbij komen over de vragen die enkele gementeraadsleden aan de wethouder stellen, maar we hebben concreet nog geen enkel bericht gekregen dat de gemeente overweegt om ons financieel te steunen.

Zoals u weet heeft de VvE het ingenieursbureau Meijer & Van Eerden ingeschakeld om voor ons alle mogelijkheden voor definitief herstel op een rijtje te zetten (die van het plaatje wordt ook onderzocht). Deze ingenieurs hebben ons aangeraden om te wachten met herstel tot duidelijker is of er meer renovatie methoden in ontwikeling zijn. De verwachting is dat we in de loop van het najaar meer duidelijkheid zullen krijgen in de renovatie methoden. Dat is dan ook de tijd dat we ook daadwerkelijk offertes kunnen laten opmaken en meer zicht krijgen op de daadwerkelijke kosten. Tot die tijd blijft dit helaas nog onzeker. Nadat deze offertes zijn ontvangen zal in een ALV een besluit moeten worden genomen over hoe we verder kunnen.

* voortgang onderzoek herstelmogelijkheden balcon- en galerijconstructies: 03-05-2015

Op 8 februari 2015 is door het bestuur aan Nebest opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek o.a. het bepalen van het chloridegehalte op 3 dieptes in de betonvloeren en een eventuele vervolgstap voor potentiaalmetingen. Na afronding van dit onderzoek kunnen de herstelmogelijkheden in kaart worden gebracht omdat dan is vastgesteld welke (draag-) krachten nog aan de huidige constructie kunnen worden opgenomen in de berekeningen. Het rapport van Nebest is op 17 april j.l. ontvangen en door het bestuur doorgezonden naar Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden. Deze zijn inmiddels met de berekeningen begonnen en zullen daarna, op grond van de uitkomsten, kijken welke oplossingen van toepassing kunnen zijn voor een definitief herstel van de constructie van ons gebouw. De planning is dat dit eind juni, begin juli, zal zijn afgerond.

* nastellen stempels: 13-04-2015

Deze week (13 t/m 17 april) worden de stempels op de galerijen nagesteld en tevens ook vastgezet, net zoals op de balkons. Volgende week zijn de stempels op de balkons aan de beurt. Tevens worden deze dan op een andere wijze vastgezet zodat omvallen niet meer mogelijk is. Alle bewoners moeten daartoe toegang verlenen op de datum en in het tijdvak zoals aangegeven in de brief van het bestuur van 28 maart j.l.

* nastellen stempels: 20-03-2015

Per kwartaal moeten de stempels worden nagesteld. Dit i.v.m. de seizoenswisselingen en de daarmee gepaard gaande temeratuursveranderingen. Bij het eerst volgende nastellen van alle stempels zullen deze tegelijk op een andere, en nog betere wijze worden vastgezet. Daardoor zal het nastellen iets langer duren dan oorspronkelijk gepland. Het nastellen, en aanpassen van de fixering van de stempels zal plaatsvinden in de week van 20 april 2015. De etages 9 t/m 11 op maandag 20 april, etages 6 t/m 8 op dinsdag 21 april, etages 3 t/m 5 op woensdag 22 april, etages 1 en 2 op donderdag 21 april. Voor onvoorziene omstandigheden wordt vrijdag 22 april als reserve aangehouden. Alle bewoners ontvangen nog persoonlijk bericht hierover waarin ook een preciezere aanduiding zal plaatsvinden van het dagdeel. Wij vertrouwen (en hopen) dat het deze keer geheel volgens plan gaat lopen en hebben ook daarom nu reeds deze data vastgelegd zodat een ieder tijdig kan worden geinformeerd.

* vastzetten stempels: 13-03-2015

Door een communicatiestoring tussen onze aannemer en de onderaannemer die het vastzetten van de stempels verzorgd, lukt het niet om op vrijdag de 13e maart op alle balkons de stempels vast te zetten. Zaterdag de 14e maart zal men proberen het restant te doen, voor zover bewoners thuis worden getroffen. Op korte termijn zullen ook de stempels aan de galerijzijde worden vastgezet. Tot die stempels zijn vastgezet verzoeken wij de bewoners die stempels niet vast te pakken en zo mogelijk ook geen boodschappentassen en dergelijke er tegenaan te laten tikken. Nadere informatie volgt zodra het bestuur de exacte data krijgt van de aannemer. Deze wordt in de loop van de week van 16 maart verwacht.

* Algemeen Dagblad 6 maart 2015: 08-03-2015

Door zeer veel bewoners werd, buitengewoon betrokken en attent, een artikel in het Algemeen Dagblad van 6 maart naar het bestuur gezonden waarin Ir. Rob Treels (ook schrijver van ons stempelplan) van het Ingenieursbureau IMd een relatief goedkope oplossing meldt voor het probleem met uitkragende balkons en galerijen. ( klik hier voor het artikel). Uiteraard heeft het bestuur dit artikel ook gelijk doorgezonden naar het ingenieursbureau Meijer & Van Eerden dat voor ons alle mogelijke oplossingen aan het bekijken is. Ongetwijfeld hebben ook zij dit bericht vele malen ontvangen. Het zou erg mooi zijn als deze oplossing ook in ons gebouw toepasbaar zou zijn, maar enige terughoudendheid bij de vreugde is wel nodig. Het is namelijk helemaal niet zeker dat die oplossing ook bij ons ook toepasbaar is, want het enthousiasme van IMd wordt niet onverkort door iedereen gedeeld. Zie dit artikel dat wij slechts van 1 bewoner ook doorgemailed kregen ( klik hier voor reactie Platform Constructieve Veiligheid op dit artikel). Resumerend: de vinding wordt meegenomen in de (lange) lijst van mogelijkheden om het gebouw weer structureel (langdurig) veilig te maken. Tenslotte voor de bewoners die zelf al berekend hadden wat de kosten zouden worden als deze uitvinding toepasbaar is: aantal betonplaten maal twee ijzeren plaatjes maal een paar tientjes= per galerij globaal € 400,-. Nog wel even erin mee berekenen hak en breek werk, plaatsen van de plaatjes, nieuwe deklaag en nieuwe toplaag (coating) op de balkons en galerijen. Maar uiteindelijk zeker (veel) goedkoper dan vele andere oplossingen.

* vastzetten stempels: 07-03-2015

Vrijdag 13 maart zullen de resterende stempels op de balkons worden vastgezet met een houtconstructie zodat deze niet meer kunnen omvallen. Bij bewoners waar toegang moet worden verkregen tot de balkons is inmiddels een circulaire in de brievenbus gedaan, c.q. toegezonden per post.

* vallende stempels: 20-02-2015

Door de relatief grote temperatuurverschillen aan de voorzijde van het gebouw blijven er stempels omvallen. Ook zijn er helaas bewoners die menen er goed aan te doen om aan de stempels even te trekken om te kijken of ze wel stevig staan met als gevolg dat ze ook omvallen. De stempels moeten namelijk een zekere speling hebben om goed te kunnen werken. Om het, vrijwel dagelijkse, ongemak van omvallende stempels uit te sluiten heeft het bestuur een voorstel van de aannnemer geaccepteerd om de stempels met een houtconstructie vast te zetten aan de balustrade (is bij gebouw Leyenhoven ook toegepast en met succes). Op zeer korte termijn zal worden begonnen met het plaatsten van deze constuctie waarvoor helaas wel alle bewoners weer toegang zullen moeten verlenen. Maar daarmee is dit probleem dan wel verholpen.

*Politiek en Galerijen/Balkons: 03-02-2015

Op 9 december 2014 heeft het raadslid Richard de Mos van de fractie Groep De Mos/Ouderen Partij schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen door het college op 20 januari 2015 ontving het bestuur een verzoek van de Groep De Mos/Ouderenpartij of er een reactie gegeven wilde worden op de beantwoording door de Gemeente. De antwoorden van de Gemeente alsmede de reactie van het bestuur op deze beantwoording staan hieronder (pdf documenten):

-klik hier voor: Reactie Gemeente op vragen door Groep De Mos
-klik hier voor: Reactie op antwoorden Gemeente aan groep De Mos door bestuur


*Galerijen en Balkons: 02-02-2015

Na de hectiek van december 2014 is er op dit moment een relatieve rust aan het front. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt. Wij wachten op dit moment even af wat de uitslag van de onderzoeken naar de balkons en galerijen is bij onze buren van "Houtzicht", "Leyenhoven" en "Groenhoven". Indien die, hopelijk niet maar de kans is toch groot, met dezelfde problematiek geconfronteerd worden zullen wij samen verder "optrekken" in het onderzoeken van de mogelijke technische oplossingen etc. Mochten de leden van deze VvE's uiteindelijk kiezen voor eenzelfde oplossing dan zou er nog enige financieel voordeel kunnen worden behaald omdat er dan een grotere totaal aanbesteding kan plaatsvinden.

Ook vinden nog gesprekken met de Gemeente plaats. Die richten zich, wat ons betreft, inmiddels met name op het onderzoeken van mogelijkheden om voor leden die echt geen enkele optie hebben om de noodzakelijke extra bijdrage te betalen en dus helaas uiteindelijk in een schuldsanering terecht zullen komen, een uitweg te bieden. In alle eerlijkheid moeten wij aangeven dat deze gesprekken zich niet ontwikkelen in een door ons gewenste richting, maar wel als positief punt dat de besprekingen nog steeds gaande zijn. Ook de Gemeenteraad (op verzoek van groep De Mos) hebben wij onze zorgen hierover kenbaar gemaakt.

Ook staat nu vast dat er juridisch geen mogelijkheden zijn de (herstel-)schade te verhalen op de bouwer van destijds of de opstalverzekering. Verhalen op de Gemeente omdat destijds de Dienst Bouw- en Woningtoezicht onvoldoende controle heeft uitgeoefend op de daadwerkelijke uitvoering conform de verleende vergunning wordt een heel moeilijk verhaal, waarbij extreme kosten in het verschiet liggen en het maar zeer de vraag is of dat tot een positief resultaat leidt. Dit wordt nog onderzocht. Geen enkele Rechtsbijstandsverzekeraar dekt procedures tegen overheden, maar als er erg veel flats in Den Haag uiteindelijk hetzelfde probleem blijken te hebben en dus het onvoldoende controleren door Bouw- en Woningtoezicht geen uitzondering maar regel blijkt te zijn geweest, is te onderzoeken of met een gezamelijke financiële inspanning dit misschien nog een juridische optie is.

*Zonneschermen balkons: 11-01-2015

In het bulletin 6 is uiteen gezet hoe de stempels geplaatst moeten worden. Inmiddels is gebleken dat het bestuur onvoldoende duidelijk is geweest of dat mensen niet kunnen lezen. Wij houden het op het eerste. De stempels moeten, bij voorkeur, tegen de opstaande rand van de balkonvloer geplaatst worden en dan in een rechte verticale lijn tegen het plafond worden bevestigd. Als daar een zonnescherm achter hangt betekent dat dus dat het zonnescherm gedurende de tijd van het gestempeld zijn van het gebouw niet meer gebruikt kan worden. Als dit een electrisch zonnescherm is dat automatisch reageert op de weersomstandigheden dient u die automaat dus uit te zetten. Als het op de desbetreffende plek op de balkonvloer plaatsen tot gevolg heeft dat de stempel NIET in een rechte verticale lijn op het plafond geplaatst kan worden (dus bijvoorbeeld recht onder het zonnescherm uitkomt), wordt de stempel iets verder weg op de balkonvloer geplaatst waarbij de bovenkant van de stempel direct achter de bak van het zonnescherm wordt bevestigd. Dus ook in dat geval een rechte verticale stempel. Die zonneschermen kunnen dus nog steeds gebruikt worden. De ingenieurs hebben uitgerekend dat hierbij de berekende noodzakelijke ondersteuning voor het geheel in stand blijft. In principe wordt dus, in tegenstelling tot mededelingen helemaal in het begin van dit traject, geen enkel zonnescherm verwijderd !

*Galerijen & Balkons bulletin 6: 09-01-2015

Balkons: In tegenstelling tot een eerder bericht moeten wij u tot onze spijt melden dat er heel veel stempels aan de balkonzijde onjuist zijn geplaatst. Deze staan te dicht op de gevel, veelal in het midden van het balkon, in plaats van op de buitenrand van het balkon. Dit is in strijd met het stempelplan en zal dus hersteld moeten worden.

De stempels moeten aan de onderzijde vrijwel tegen de opstaande rand van het balkon worden geplaatst en boven dus op gelijke afstand van de buitenrand. Als dat nu al zo is staan ze goed, als dat niet het geval is moeten ze verplaatst worden. Dat betekent ook dat in sommige gevallen een eventueel aanwezig zonnescherm nog gebruikt kan worden, namelijk in die gevallen waar dat scherm helemaal op de rand gemonteerd zit, maar in veel gevallen kan het scherm, zoals in het beginstadium al aangegeven, niet meer gebruikt worden tot de renovatie van de balkons is afgerond. Indien een stempel tegen de opstaande rand van de balkonvloer wordt geplaatst en daardoor recht onder een zonnescherm uitkomt aan de bovenzijde, mag de stempel wel achter het scherm geplaatst worden. Echter het “inpraten“ door bewoners om de stempels achter de schermen te plaatsen, daar waar ze er wel voor moeten, zal deze keer niet helpen. De uitvoerders hebben strikte opdracht zich aan de maatvoeringen van de tekening te houden en mogen daar niet van afwijken.

Op grond van de beschrijving hoe de stempels geplaatst behoren te zijn kunt u dus zelf globaal zien of ze bij u op het balkon goed staan of omgezet moeten worden.

Het, daar waar nodig, verplaatsen van de stempels zal plaatsvinden op

MAANDAG 12 JANUARI A.S.

met eventueel een uitloop op dinsdag 13 januari. Wij verzoeken bewoners zo veel mogelijk aanwezig te zijn om toegang te verlenen. Gezien de korte termijn zal dat niet altijd mogelijk zijn en zullen eventueel de tussenschotten verwijderd worden om op het balkon te komen van iemand die niet thuis is. Bij voorbaat dank voor uw medewerking


*Galerijen & Balkons bulletin 5: 07-01-2015

Balkons: De veel gestelde vraag "kunnen de zonneschermen blijven hangen" is vooralsnog positief beantwoord. Daarvoor is ingeleverd het totaal kunnen openen van de deuren naar het balkon. Het aantal keren dat, wegens weersomstandigheden, de balkondeur volledig kan worden opengezet valt in het niet bij het aantal keren dat de zonneschermen gebruikt zullen worden. Ook kan de deur nog ruim voldoende open om toegang tot het balkon te verkrijgen. Naast het praktische voordeel (zonwering) is er ook nog een financiële kant. Het niet te hoeven demonteren en t.z.t. weer monteren van de zonneschermen scheelt ons allen veel geld.

Daar dit pas later besloten is, zal de eerste etage vanaf de buitenkant zijde,waar nodig, alsnog worden gewijzigd.

Mogelijk dat er nog een paar palen wat verzet moeten worden maar die bewoners zullen op persoonlijke titel hiervoor een melding krijgen om medewerking te verlenen aan toegang tot het balkon.

Ook wijzen wij u erop dat 1 x in de 3 maanden deze palen handmatig gecontroleerd moeten worden (mogelijk wat los- c.q. aangedraaid). Er zal te zijner tijd hiervoor een schema komen opdat u er van te voren rekening mee kunt houden. Vooralsnog (bijna) iedereen bedankt voor uw aller inzet om deze klus te klaren.


*Galerijen & Balkons bulletin 4: 31-12-2014

Balkons: Vanaf maandag 5 januari 2015 zullen de werkzaamheden aan de balkonzijde van ons gebouw verdergaan. De verwachting is dat men ongeveer 3 woonlagen per dag zal kunnen doen.

Hetgeen naar verwachting de volgende planning zal geven:
Maandag 5 jan.: de etages 1(bijstellen) en 2 t/m 4
Dinsdag 6 jan.: de etages 5 t/m 7/8
Woensdag 7 jan.: de etages 8 t/m 11

De definitieve planning (die mede afhangt van het kunnen laten zitten c.q. verwijderen van de zonneschermen) zal via de publicatieborden en de website geschieden.

Gezien het belang van het doorgaan van het stempelen verzoeken wij een ieder hier rekening mee te houden. Kunt u niet aanwezig zijn deze week totdat uw balkon gestempeld is dan verzoeken wij u uw huissleutel te geven aan iemand die in uw plaats topegang tot het balkon kan geven.

Omdat de jaarwisseling weer voor de deur staat nogmaals: balkons niet betreden totdat er op uw balkon gestempeld is ! Als er wat gebeurd zijn de gevolgen voor de veroorzaker daar het voorval dan niet verzekerd is.
Prettige jaarwisseling

*Galerijen & Balkons bulletin 3: 23-12-2014

Balkons: Er wordt een aanvang gemaakt met het stempelen van de balkons.

De eerste etage zal vanaf de grond vanaf de buitenzijde voorzien worden van stempels opdat de bewoners zo min mogelijk hinder zullen ervaren hierbij. Zij zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd. Op de 12e etage wordt evenals aan de galerijzijde niet gestempeld (de bofferds).

Alle andere etages zullen zodra bekend is wanneer gestempeld gaat worden tijdig bericht krijgen. Rond de feestdagen zal niet gestempeld worden. U wordt direct geïnformeerd zodra wij weten wanneer er gestempeld gaat worden. Dit hangt mede af van de plaats waar boven elkaar de zonweringen zich bevinden. U begrijpt dat ook deze stempels in een verticale lijn boven elkaar gezet moeten worden. Dit laatste kan medebepalend zijn of het zonnescherm kan blijven zitten of dat het er toch, gedurende de periode dat de stempels staan, afgehaald moet worden. Dit laatste zal door TRI Bouw dan gedaan worden.

Nogmaals als er nieuws is kijk op de website en de publicatieborden. Mocht u desondanks nog vragen en/of tips hebben maak dan gebruik van Ons speciale emailadres: galerijen@vve-escamp.nl

Onverkort blijft de melding staan: BALKONS NIET BETREDEN TOTDAT ER OP UW BALKON GESTEMPELD IS ! Als er wat gebeurd zijn de gevolgen voor de veroorzaker van het voorval.

*Galerijen & Balkons bulletin 2: 20-12-2014

Galerijen Het is de bedoeling dat vandaag 20 december de laatste galerijen aan deze zijde van de flat gereed komen.

Balkons Om niet onnodig de kerstsfeer in uw huis te ruïneren zal de balkonzijde na de kerst aan de beurt zijn. Nadere planning (wanneer kan ik de mensen verwachten) volgt zo spoedig mogelijk. Maar u kunt al wel bedenken dat na de kerstdagen er een beroep op u allen gedaan wordt om thuis te zijn op het moment dat dit nodig is.

Zorg er daarom voor dat u vanaf de dag na kerst zelf aanwezig bent c.q. dat er iemand uw sleutel heeft om toegang te verlenen. De werkzaamheden moeten pertinent kunnen doorgaan. (geef dit laatste dan ook aan onze huismeester door). Nogmaals een nadere planning volgt zsm.

Ook voor deze etages geldt nl. dat men de stempels per gehele etage moet neerzetten voordat men naar de volgende etage kan gaan. Dit i.v.m. de drukverdeling.

Wij hebben voor deze klus uw aller medewerking nodig niet voor ons zelf maar voor de veiligheid van ons allen.

*Galerijen & Balkons bulletin 1: 19-12-2014

Via de site en met deze berichten op de publicatieborden zullen wij u op de hoogte houden van wat er staat te gebeuren c.q. wat er van ons allen verlangd gaat worden de komende tijd. De Gemeente Den Haag heeft zelf n.a.v. het rapport de situatie als onveilig verklaard en direct ingrijpen noodzakelijk geachte voor ons aller veiligheid.

Galerijen Omdat wij allemaal van de galerijen gebruik maken is er voor gekozen deze als eerste aan te pakken. Zoals al eerder via een circulaire aan u gemeld zal vanaf vrijdag 19 december gestart worden met het stempelen er wordt om z.s.m. weer een veilige galerij te hebben ook zaterdag hieraan doorgewerkt.

Balkons Zodra de galerijen gereed zijn zal er met de balkons begonnen worden. En u zult het zelf al wel kunnen begrijpen daar hebben wij u allen hard bij nodig. Het is tenslotte voor uw en onze eigen veiligheid. De mensen zullen ongeveer maximaal 45 minuten nodig hebben om de stempels te plaatsen maar kunnen alleen stempels plaatsen als een hele etage thuis is. Kortom het is van het grootste belang dat u indien u weet dat u niet thuis kunt zijn iemand de sleutel geeft opdat er wel doorgegaan kan worden. Meldt dit dan ook aan de huismeester. Gezien de korte tijdslijnen zullen we alles in het werk stellen om u toch van tevoren aan te geven wanneer u de mensen van TRI Bouw kunt verwachten maar hier geldt ook als het werk voorspoedig loopt kan alles wel veel sneller gaan dan verwacht.

Wij hopen dan ook dat een ieder zijn verantwoordelijkheid in deze zaak neemt.

Veel sterkte allemaal de komende weken met alle onrust tijdens de normaliter zo vredige en fijne kerstdagen.

Het bestuur van de VVE Escamp

*Overzicht recente stappen inz. Aankragende balkons en galerijen: 16-12-2014

Van de redactie van deze website:
Op vrijdag 21 november ontving het bestuur telefonische mededeling dat de balkons en galerijen zouden worden afgekeurd. Op zaterdag 22 november ontving het bestuur het desbetreffende rapport. Op dinsdag 25 november heeft het bestuur van Nebest en IMd een uiteenzetting gehad over de uitkomsten van het rapport. Op grond daarvan heeft het bestuur IMd verzocht z.s.m. een offerte uit te brengen voor een stempelplan. Op 27 november werd deze offerte ontvangen en op zondag 30 november werd de opdracht gegeven tot het maken van een stempelplan. IMd gaf aan het rapport rond 12 december te kunnen opleveren.Op 1 december maakte het bestuur een ernstige fout door het rapport (hetgeen overigens wel voorgeschreven was) al door te sturen aan de Gemeente Den Haag, de (uit eerdere zaken beruchte) Haagse Pand Brigade. Diezelfde dag heeft de VvE de HPB verzocht om overleg over de ontstane situatie. Er werd een afspraak gemaakt voor een overleg. Gelijktijdig werd ook een afspraak gemaakt met de Gemeentelijke Dienst "VvE Loket". Op 11 december ontving het bestuur een schrijven van de HPB dat er uiterlijk 12 december een stempelrapport in het bezit van deze dienst moest zijn omdat anders werd overgegaan tot "bestuursdwang" (de gemeente gaat op kosten van de "overtreder" het zelf allemaal regelen via door hen uit te kiezen bedrijven)

klik op deze link voor deze ambtelijke mail

Echter, op 12 december wist IMd het plan te leveren. Op zaterdag 13 december werd het Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden door het bestuur verzocht op grond van het stempelplan een aantal offertes aan te vragen teneinde een en ander zo spoedig mogelijk te kunnen gaan uitvoeren. Op maandag 16 december bevestigde het Ingenieursbureau de opdracht en zou dit met grote spoed zien te realiseren. Op diezelfde maandag 16 december werd om 16.50 uur de vicevoorzitter persoonlijk een aanschrijving van de HPB ter hand gesteld waarin vermeld stond dat het stempelen van het gebouw uiterlijk woensdag 18 december moest zijn gestart. Indien niet zou de HPB, wederom middels bestuursdwang, zelf zorg dragen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, uiteraard op kosten van de "overtreder"

klik op deze link voor dit document

Op dinsdag 17 december heeft het ingenieursbureau op verzoek van het bestuur een bezwaarschrift bij het college van B&W ingediend tegen deze beslissing. Tevens heeft het bestuur een advocaat in de arm genomen om een en ander te toetsen op rechtmatigheid, hetgeen uitsluitend het geval is indien er van direct instortingsgevaar sprake is. Naar mening van alle technische deskundigen die het bestuur heeft geraadpleegd, is dit niet het geval. Mocht de gemeente overgaan tot de bestuursdwang per woensdag 17 december dan zal het bestuur de gemeente Den Haag, indien van toepassing, aansprakelijk stellen voor het financiële verschil tussen de door de HPB in rekening gebrachte kosten en de laagste van de 3 andere offertes die dan inmiddels wel in het bezit van het bestuur zijn. Op woensdag 17 december vindt nog wel een gesprek plaats tussen de HPB en het Bestuur van de VvE. Wellicht dat daarin toch nog overeenstemming kan worden bereikt over een meer redelijke oplossing qua tijdslijn.

Inmiddels is op nu.nl een bericht verschenen dat in Den Haag meer dan 50 flatgebouwen wellicht met dezelfde problematiek te maken hebben. Ook al deze VvE's zijn door de HPB aangeschreven, echter een groot deel daarvan heeft nog steeds het voorgeschreven onderzoek niet laten uitvoeren zonder dat daarop enige reactie van de HPB is gekomen. Wellicht dat de HPB het voornoemde gedrag vertoont gezien alle publiciteit die er rond gebouw "Escamp" is ontstaan. Deze publiciteit is echter "aangesticht" door 2 gemeenteraadsleden die deze kennis in geen geval van het bestuur, of een van de individuele leden van het bestuur, hebben gekregen.

*Voortgang en Publiciteit rond Aankragende balkons en galerijen: 11-12-2014

Volgens telefonisch verkregen informatie zal het stempelplan morgen (vrijdag) in het bezit van het bestuur komen. Daarna moet het naar de Gemeente ter beoordeling. Wij nemen aan dat de Gemeente, diezelfde dag nog een oordeel daarover geeft, gezien de wijze waarover zij hierover communiceren. Ervan uitgaande dat de Gemeente goedkeuring wordt verkregen zal z.s.m. aanbesteding plaats vinden. Wanneer daadwerkelijk de stempels geplaatst worden valt dus nog niet exact aan te geven.

Hedenmiddag heeft TV West vrijwel overal aangebeld teneinde commentaar van bewomners te krijgen, met name over het gevoel van (on)veiligheid.

*Gemeente & Publiciteit rond Aankragende balkons en galerijen: 10-12-2014

Hedenmiddag (17.40 uur) is ook door omroep Max (NPO 2) een item uitgezonden over de problematiek. Inmiddels heeft het bestuur op korte termijn een tweetal afspraken staan met de Gemeente Den Haag.

Volgens Omroep West heeft de fractie van D66 middels Robert van Asten gezegd: "De bewoners kijken nu naar de gemeente. Ze hopen op een oplossing vanuit het IJspaleis, al was het maar een renteloze lening. Of die er komt is nog niet duidelijk. De gemeenteraad is ook huiverig. Voor (D66) Robert van Asten is het in ieder geval geen uitgemaakte zaak".

*Publiciteit rond Aankragende balkons en galerijen: 09-12-2014

Zowel Omroep Max, het Algemeen Dagblad alsmede TV West hebben inmiddels kontakt gezocht met het bestuur, en in enkele gevallen ook al opnames gemaakt met bewoners van ons gebouw. Dit n.a.v. de eerder genoemde (zie 8 dec.2014) vragen van CDA en D'66 aan het Haagse College van B & W. waarna eveneens een persbericht klik hier voor bericht Omroep West is uitgegaan dat door genoemde media is opgepakt

*Vervolg informatie over Aankragende balkons en galerijen: 08-12-2014

Hedenavond is er een, namens het bestuur georganiseerde, informatiebijeenkomst geweest over de problematiek rond de balkons en galerijen. Deze bijeenkomst begon met een presentatie die hier hier nog eens kunt nalezen c.q. downloaden

klik op deze link Presentatie bijeenkomst 8 dec. 2014 (pdf bestand)

, waarna aanwezig konden reageren, suggesties doen etc.

De fracties in de Gemeenteraad van CDA en D66 hebben heden aan de voorzitter van de Gemeenteraad schriftelijk vragen gesteld over de wijze waarop de Gemeente wellicht een faciliterende rol kan spelen in de ontstane situatie bij "Escamp" en andere VvE's die in een vergelijkbare (financiële) situatie terecht komen door constructiefouten van 50 jaar geleden. Ook het bestuur van de VvE "Escamp" is inmiddels in gesprek met enkele Gemeentelijke Diensten over deze problematiek.

*Overleg met buren inz. aankragende balkons en galerijen: 05-12-2014

Op 3 december j.l. heeft een overleg plaatsgevonden tussen de VvE´s Houtzicht, Leyenhoven, Groenhoven en Escamp. De uitkomst daarvan is dat de andere 3 VvE´s op zeer korte termijn ook eenzelfde onderzoek zullen laten uitvoeren, echter door een ander bedrijf dan ¨Escamp¨. Indien de uitkomsten van dit onderzoek gelijk zijn aan de conclusies die getrokken zijn bij het onderzoek bij ¨Escamp¨ dan is er echt geen enkele twijfel meer mogelijk over de uitkomsten. Mocht er andere bevindingen zijn dan kan het bestuur altijd alsnog besluiten het desbetreffende bedrijf een 2e onderzoek binnen ¨Escamp¨ te laten uitvoeren. De verwachting is echter dat de resultaten niet zullen afwijken van hetgeen bij ¨Escamp¨ is vastgesteld. Deze 4 Vve´s zullen tezamen in overleg treden met de Gemeente en, t.z.t., kijken of er gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn. Door schaalvergroting zou er dan wellicht een lagere prijs tot stand kunnen komen.

Tot op heden zijn slechts 30 antwoordstroken binnengekomen bij het bestuur betreffende een voorlopige voorkeur van de leden voor het nu al ophogen van de exploitatiekosten of, t.z.t., het bedrag in 1x betalen. Ruim 75% geeft aan de voorkeur te hebben voor het betalen in 1x. Daar het bestuur niet langer kon wachten met het uitsturen van de begroting 2015 is dus uitgegaan van de voorkeur van de leden voor de optie betaling in 1x. Uiteraard kan de nog te houden ALV in 2015 anders beslissen, maar vooralsnog is dus de begroting 2015, die u in de loop van de volgende week gaat ontvangen, daarop gebaseerd.

*Informele bijeenkomst inz. aankragende balkons en galerijen: 02-12-2014

Op verzoek van vele eigenaren heeft Tony Andrioli, bestuurslid van de VvE, een informele informatie bijeenkomst voor leden georganiseerd over de situatie die ontstaan is naar aanleiding van het onderzoek naar de balkons en galerijen. Hij hoopt daarmee tegemoet te komen aan de behoefte om met elkaar (en met hem en enkele andere bewoners die ook deel uitmaken van het bestuur) in gesprek te gaan. Het bestuur heeft ook nog meer vragen dan antwoorden, ook voor het bestuur is dit nieuws erg ´vers´, maar de informatie die er is, kunnen we wel delen. Hier past wel een waarschuwing. Omdat het een informele bijeenkomst betreft, kan het bestuur u op deze bijeenkomst niets beloven, en de VvE kan op deze bijeenkomst niets besluiten (er valt trouwens ook niets te besluiten). Elkaar informeren kan zoals gezegd wel. Het organiseren van een VvE is juridisch niet mogelijk op korte termijn vandaar dat hij op deze manier toch aan uw behoeftes probeer te voldoen. Het bestuur doet tegelijkertijd ook zijn best de Algemene Ledenvergadering te vervroegen, maar die zal naar waarschijnlijkheid niet voor Februari plaats vinden. INFORMATIE BIJEENKOMST, Maandag 8 December, in de sportkantine van Die Haghe in de Baambruggestraat, van 19:00 tot 21:00 uur.

Het bestuur heeft inmiddels contact gelegd met een aantal Gemeentelijke instanties (VvE-loket en Pandenbrigade) om te kijken welke wijze van ondersteuning vanuit de Gemeente Den Haag kan worden verkregen.

Het bestuur wenst met nadruk te verklaren dat de huidige situatie slechts vraagt om 1 maatregel, namelijk het weer volledig veilig maken van het gebouw. Dat zal op korte termijn geschieden middels het stempelen van alle galerijen en balkons. Wanneer dat plaats gaat vinden is nog niet bekend, maar zodra dat bekend is zullen alle bewoners en eigenaren daarover schriftelijk geinformeerd worden. De eigenaren die "eisen" dat er op een zo kort mogelijke termijn een ledenvergadering wordt gehouden teneinde te kunnen stemmen over de definitieve oplossing etc. moet het bestuur een excuus aanbieden. In de brief is dus onvoldoende duidelijk gemaakt dat dat stadium op z'n vroegst pas eind volgend jaar bereikt kan worden. Dan is ook pas duidelijk wat de totale kosten zullen gaan worden. Er valt op dit moment helemaal niets te beslissen.

*Veel gestelde vragen n.a.v. Aankragende balkons en galerijen: 01-12-2014

Is de schade niet te verhalen op de aannemer ? Alle door het bestuur geraadpleegde personen geven aan dat dit na 50 jaar geen enkele kans van slagen maakt. Toch zal het bestuur dit nog nader laten uitzoeken.

Is de schade te verhalen op de Opstalverzekering? Een constructiefout valt niet onder de dekking van de opstalverzekering

Hoe zit het met de genoemde "plus 50%" in de optie maandbetalingen sterk verhogen ? De begroting 2015 4k is € 317,- plus € 470.000,-- (x6/696/12) =€ 337,64 tezamen € 654,74 afgerond op € 655,- Eind 2015 zal waarschijnlijk vrij exact bekend zijn wat de kosten van renovatie gaan worden. Laten wij uitgaan van inderdaad 1 miljoen euro. Dan worden de maandbetalingen 2016 wederom € 655,-- plus, zoals aangegeven 50% van het meerdere (dus over € 30.000,-- is dat +/- € 22,-- extra dus totaal € 677,- per maand) Dan krijg je in 2017 weer de normale exploitatiekosten, zoals ook in de brief staat aangegeven plus 50% van het meerdere is dus weer die € 22,- extra. Zijn de totale kosten lager dan begroot dan worden de maandbetalingen uiteraard ook lager.

Hoe gevaarlijk is de situatie? Het technisch bureau heeft aangegeven dat wij, bij een aantal platen, geen hogere belasting dan 200 kilo per m2 moeten toestaan. Dus 2 personen van 75 kilo die naast elkaar staan en echt (volledig los) samen springen geven een belasting van ongeveer 225 kilo per m2 levert een risico op. Normaal lopen, al dan niet met boodschappen o.i.d. is, volgens de techneuten, geen probleem.

Waar komt het bedrag van ongeveer 1 miljoen euro vandaan? Dit bedrag is een indicatie die gedaan is door het technisch adviesbureau op grond van soortgelijke gevallen elders in het land. Het uiteindelijke bedrag kan lager, maar ook hoger uitkomen. Ligt aan de oplossing die gekozen wordt.

Kan de Gemeente niets doen? Er is 1 december kontakt gezocht met de Gemeente om te kijken of daar, met name financiële, steun te verkrijgen is. Wellicht in de vorm van rentelozen leningen of iets dergelijks. Het bestuur wil geen valse verwachtingen wekken en acht dus de kans van slagen niet heel erg groot. Maar wij gaan het zeker proberen zowel direct bij de Gemeente of anders wellicht via een of meerdere politieke partijen die in het college zitten

Waarom alleen Nebest en geen 2nd opinion? Nebest is het bureau dat de onderzoeken heeft uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn feiten. Dit nogmaals door een ander bureau te laten doen is zinloos. De uitkomsten van de metingen door Nebest zijn, op grond van de door de overheid voorgeschreven criteria, uitgerekend door een Ingenieursbureau in Rotterdam (IMd). De conclusies die zij hebben getrokken hebben wij laten toetsen door een Ingenieursbureau (Meijer & van Eerden) in Zoetermeer. Zij komen tot dezelfde conclusies.

Het is een verborgen gebrek; kan ik dat op de vorige eigenaar verhalen? Er is, voor zover bij het bestuur bekend, nog geen juriprudentie hierover. Raadpleeg hiervoor een jurist.

voortgang Aankragende balkons en galerijen: 01-12-2014

Bestuurslid Andrioli is op dit moment bezig een bijeenkomst op korte termijn voor alle leden en huurders te organiseren. Dit wordt geen (buitengewone) Algemene Ledenvergadering maar een bijeenkomst waarin van gedachte kan worden gewisseld, wellicht ideeen worden opgedaan en een aantal zaken nader/nogmaals kan worden toegelicht.

*voortgang Aankragende balkons en galerijen: 30-11-2014

Vandaag is de opdracht verstrekt aan het Raadgevend Ingenieursbureau IMd om zo spoedig mogelijk een stempelplan te schrijven. Dat wil zeggen dat er berekeningen gemaakt worden over het aantal stempels dat noodzakelijk is om alles weer 100% veilig te maken en waar deze geplaatst moeten worden.

Bij het bestuur hebben diverse eigenaren kenbaar gemaakt dat zij liever geen brief maar een speciale bijeenkomst voor alle leden/bewoners veel beter hadden gevonden. Gezien het feit dat het bestuur vanaf dinsdag j.l. kennis had van de huidige situatie was een brief de enige manier om de 128 eigenaren en huurders ineens te informeren en te wijzen op de risico's van bepaalde handelingen op balkon en/of galerij. Als het bestuur op dat moment een bijeenkomst was gaan organiseren had die op z'n allervroegst een week later plaats kunnen vinden (mits er in de buurt ergens een zaaltje beschikbaar is). En als daar dan 70 of 80 eigenaren en/of huurders aanwezig zouden zijn geweest was dat een goede opkomst. Moeten daarna de overige mensen alsnog schriftelijk geimnformeerd worden. Het bestuur kon, en mocht, het risico niet nemen dat er in de tussentijd iets zou gebeuren, nog los van het feit dat zij daarvoor aansprakelijk kunnen gesteld omdat zij wisten van de problematiek en dat niet onmiddellijk met alle betrokkenen gedeeld hadden middels een waarschuwing.

*voortgang Aankragende balkons en galerijen: 29-11-2014

Na het onderhoud van dinsdag j.l. tussen het bestuur en het Raadgevend Ingenieursbureau IMd heeft zaterdagochtend een gesprek plaatsgevonden met het Ingenieursbureau Meijer & Van Eerden. Dit bureau is door het bestuur ingeschakeld om op basis van de gemeten gegevens een 2nd opinion te geven over de uitkomsten van het meetrapport. Ook zij onderschrijven de conclusies van dit rapport. Wellicht dat het bestuur dit bureau inschkelt als projectmanager voor het gehele traject, waarbij Nebest het technische gedeelte zal gaan doen.

*Aankragende balkons en galerijen: 28-11-2014

Heden hebben alle eigenaren en bewoners een schrijven van het bestuur gehad betreffende de uitkomsten van het, door de overheid verplicht gestelde, onderzoek naar gebouwen met uitkragende balkons en galerijen. Het rapport waarnaar in de brief wordt verwezen kunt u openen en/of downloaden door hieronder te klikken:

klik op deze link Nebest balkon- galerij onderzoek (pdf bestand)